section

Správní právo Bc. (STZK - červen)

Forma výuky:

Online kurz

Anotace:

Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy bakalářského studijního oboru Veřejná správa. Nabízí oživení poznatků, které studenti získali v průběhu studia a je vhodným doplňkem přípravy na StZK z oborového předmětu I. – Správní právo.

Program:

  • veřejná správa – vymezení pojmu,
  • organizační principy, reformy
  • organizace VS v ČR
  • územní samospráva – orgány, pravomoci
  • přestupky přestupkové právo
  • správní právo správní činnosti, správní řízení
  • správní a ústavní soudnictví
  • správní dozor
  • kontrola VS, odpovědnost VS

Lektor:

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

(změna lektora vyhrazena)

Rozsah a čas konání:

10 vyučovacích hodin (45 min) - 2 pětihodinové bloky

3.5.2021: 15:30 - 19:35

5.5.2021: 15:30 - 19:35

Místo konání:

On-line, prostřednictvím aplikace MS Teams. Přístupy k jednotlivým termínům Vám budou zaslány nejpozději 2 dny před konáním kurzu.

Cena:

1 200 Kč (bez DPH)

V případě současného přihlášení na kurz Regiony a regionální politika - cena za oba kurzy 1 960 Kč* (bez DPH).

* V případě zájmu o kombinaci dvou výše zmíněných kurzů, uveďte tento Váš zájem při vyplňování přihlášky do pole "poznámka".

Storno podmínky:

7. - 2. den před zahájením: 50 % z ceny kurzu

1 den před zahájením a v den konání: 100 % z ceny kurzu

Pořizování audiovizuálních záznamů z kurzu je zakázáno, v případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Informace poskytuje:

Bc. Karolína Rejzková
tel.: (+420) 255 785 728, mob: (+420) 724 134 897
e-mail: karolina.rejzkova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.