section

Sociologie a psychologie v Marketingové komunikaci - Bc. (STZK - červen)

Forma výuky:

Online kurz

Anotace:

Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy bakalářského studijního oboru Marketingová komunikace. Nabízí oživení poznatků, které jste získali v průběhu studia a uvedení do komplexního pojetí a chápání státnicových otázek. Kurz je vhodným doplňkem studia z Oborového předmětu II. 

Lektoři:

Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.

Mgr. Michal Tomčík, Ph.D.

(případná změna lektorů vyhrazena)

Rozsah a čas konání:

10 vyučovacích hodin (45 min.) – 2 pětihodinové bloky

6.5.2021: 15:00 - 19:15 - sociologie

13.5.2021: 15:00 - 19:15 - psychologie

Místo konání:

On-line, prostřednictvím aplikace MS TeamsPřístupy k jednotlivým termínům Vám budou zaslány nejpozději 2 dny před konáním kurzu.

Cena:

1 200 Kč (cena uvedena bez DPH)

V případě současného přihlášení na kurz Integrovaná marketingová komunikace (Bc.) - cena za oba kurzy 1 960 Kč* (bez DPH).

* V případě zájmu o kombinaci dvou výše zmíněných kurzů, uveďte tento Váš zájem při vyplňování přihlášky do pole "poznámka".

Storno podmínky:

7. - 2. den před zahájením: 50 % z ceny kurzu

1 den před zahájením a v den konání: 100 % z ceny kurzu

Pořizování audiovizuálních záznamů z kurzu je zakázáno, v případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Informace poskytuje:

Bc. Karolína Rejzková
tel.: (+420) 255 785 728, mob: (+420) 724 134 897
e-mail: karolina.rejzkova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.