section

Regiony a regionální politika Bc. (STZK - červen)

Forma výuky:

Online kurz

Anotace:

Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy bakalářského studijního oboru Veřejná správa. Kurz nabízí oživení poznatků, které studenti získali v průběhu studia a je vhodným doplňkem studia na StZK z oborového předmětu II. – Regiony a regionální politika.

Program:

  • Teoretické a metodologické přístupy regionálních věd k podpoře ekonomického a sociálního rozvoje
  • Regionální diferenciace rozvoje v ČR a v Evropě
  • Regionální specifika lokálního a regionálního rozvoje v ČR, aktuální trendy
  • Role regionální analýzy v řešení praktických rozvojových problémů obcí, měst a regionů
  • Aktéři regionálního rozvoje v ČR
  • Nástroje regionálního rozvoje (územní plánování, strategické řízení, komunitní plánování, finance)
  • Regionální politika
  • Rozvojové projekty v ČR a jejich význam z hlediska zvyšování konkurenceschopnosti regionů v ČR
  • Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů

Lektor:

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

(případná změna lektora vyhrazena)

Rozsah a čas konání:

10 vyučovacích hodin (45 min) - 2 pětihodinové bloky

10.5.2021: 15:30 - 19:35

12.5.2021: 15:30 – 19:35

Místo konání:

On-line, prostřednictvím aplikace MS TeamsPřístupy k jednotlivým termínům Vám budou zaslány nejpozději 2 dny před konáním kurzu

Cena:

1 200 Kč (cena uvedena bez DPH)

V případě současného přihlášení na kurz Správní právo - cena za oba kurzy 1 960 Kč* (bez DPH).

* V případě zájmu o kombinaci dvou výše zmíněných kurzů, uveďte tento Váš zájem při vyplňování přihlášky do pole "poznámka".

Storno podmínky:

7. - 2. den před zahájením: 50 % z ceny kurzu

1 den před zahájením a v den konání: 100 % z ceny kurzu

Pořizování audiovizuálních záznamů z kurzu je zakázáno, v případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

 

Informace poskytuje:

Bc. Karolína Rejzková
tel.: (+420) 255 785 728, mob: (+420) 724 134 897
e-mail: karolina.rejzkova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.