section

Podnikové finance - Bc. (STZK - červen)

Forma výuky:

Online kurz

Anotace:

Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy bakalářského studijního oboru Řízení podniku a podnikové finance. Kurz nabízí oživení poznatků, které studenti získali v průběhu studia a je vhodným doplňkem studia na StZK z oborového předmětu II – Podnikové finance.

Program:

  • problematika účetnictví a auditu, finanční analýzy, včetně bankrotních a bonitních modelů
  • problematika finančního managementu a plánování, investičního rozhodování, zdrojů financování a rizik podnikání

Lektoři:

Ing. David Mareš, Ph.D. MBA

Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.

(případná změna lektora vyhrazena)

Rozsah a čas konání:

10 vyučovacích hodin (45 min.) – 3 bloky

18.5.2021: 16:30 - 19:45

19.5.2021: 16:30 - 19:00

20.5.2021: 16:30 – 19:00

Místo konání:

On-line, prostřednictvím aplikace MS TeamsPřístupy k jednotlivým termínům Vám budou zaslány nejpozději 2 dny před konáním kurzu.

Cena:

1 200 Kč (cena uvedena bez DPH)

V případě současného přihlášení na kurz Řízení podniku Bc. - cena za oba kurzy 1 960 Kč* (cena uvedena bez DPH).

* V případě zájmu o kombinaci dvou výše zmíněných kurzů, uveďte tento Váš zájem při vyplňování přihlášky do pole "poznámka".

Storno podmínky:

7. - 2. den před zahájením: 50 % z ceny kurzu

1 den před zahájením a v den konání: 100 % z ceny kurzu

Pořizování audiovizuálních záznamů z kurzu je zakázáno, v případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Informace poskytuje:

Bc. Karolína Rejzková
tel.: (+420) 255 785 728, mob: (+420) 724 134 897
e-mail: karolina.rejzkova@vsfs.cz

Termíny:

18.5., 19.5. a 20.5.2021

3 přednáškové bloky

Nabízené termíny
3 přednáškové bloky