section

Řízení podniku - Bc. (STZK - červen)

Forma výuky:

Online kurz

Anotace:

Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy bakalářského studijního oboru Řízení podniku a podnikové finance. Kurz nabízí oživení poznatků, které studenti získali v průběhu studia a je vhodným doplňkem studia na StZK z oborového předmětu I. – Řízení podniku.

Program:

  • Řízení podniku, mezinárodní obchod
  • Řízení obchodu, kvality
  • Řízení lidský zdrojů

Lektoři:

Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

(případná změna lektora vyhrazena)

Rozsah a čas konání:

12 vyučovacích hodin (45 min.), 3 bloky

25.5.2021: 15:00 -16:30

25.5.2021: 16:45 – 21:00

26.5.2021: 15:00 – 19:15

Místo konání:

On-line, prostřednictvím aplikace MS TeamsPřístupy k jednotlivým termínům Vám budou zaslány nejpozději 2 dny před konáním kurzu.

Cena:

1 200 Kč (cena je uvedena bez DPH)

V případě současného přihlášení na kurz Podnikové finance - cena za oba kurzy 1 960 Kč* (cena je uvedena bez DPH).

* V případě zájmu o kombinaci dvou výše zmíněných kurzů, uveďte tento Váš zájem při vyplňování přihlášky do pole "poznámka".

Storno podmínky

7. - 2. den před zahájením: 50 % z ceny kurzu

1 den před zahájením a v den konání: 100 % z ceny kurzu

Pořizování audiovizuálních záznamů z kurzu je zakázáno, v případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Informace poskytuje:

Bc. Karolína Rejzková
tel.: (+420) 255 785 728, mob: (+420) 724 134 897
e-mail: karolina.rejzkova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.