section

Kontakty na pracoviště


Vedení školy
předsedkyně představenstva a rektorka

Bohuslava Šenkýřová
210 088 849
sekretariat@vsfs.cz

místopředseda představenstva, výkonný ředitel obchodně-právní

JUDr. Emil Šenkýř, DiS.
210 088 837
emil.senkyr@vsfs.cz

prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
210 088 818
petr.budinsky@vsfs.cz

prorektor pro legislativu a studijní programy

JUDr. Miroslav Šimůnek
210 088 809
miroslav.simunek@vsfs.cz

kvestorka

Ing. Zuzana Balžanková
210 088 812
zuzana.balzankova@vsfs.cz

tisková mluvčí

Bc. Magdalena Straková
210 088 849
magdalena.strakova@vsfs.cz

ředitelka odboru studijních záležitostí

Mgr. Eva Čermáková
210 088 858
eva.cermakova@vsfs.cz

Informační centrum - pro uchazeče o studium
vedoucí týmu

Mgr. Vlasta Ditrichová
210 088 844, +420 602 678 206
vlasta.ditrichova@vsfs.cz

 

Mgr. Lucia Hupková
210 088 827, +420 602 338 222
lucia.hupkova@vsfs.cz

Studijní oddělení pro bakalářské studium

vedoucí týmu

Zuzana Kloboučníková
210 088 838
zuzana.kloboucnikova@vsfs.cz

 

Bc. Ester Bognárová
210 088 839
ester.bognarova@vsfs.cz

 

Jana Novotná
210 088 853
jana.novotna@vsfs.cz

 

Ing. Romana Lamačová
210 088 853
romana.lamacova@vsfs.cz

 

Ing. Denisa Zemancová
210 088 839
denisa.zemancova@vsfs.cz

Studijní oddělení pro magisterské a doktorské studium

vedoucí týmu

Mgr. Hana Šenkýřová
210 088 829
hana.senkyrova@mail.vsfs.cz

 

Ing. Monika Kofroňová
255 785 703
monika.kofronova@vsfs.cz

 

Ing. Kateřina Vaňkátová
255 785 721
katerina.vankatova@vsfs.cz

Ekonomický odbor, tým školného a poplatků

 

Michaela Salabová
210 088 815
michaela.salabova@vsfs.cz

Campus

vedoucí týmu

Mgr. Martina Rybyšarová
210 088 849
martina.rybysarova@vsfs.cz

Institut celoživotního vzdělávání

ředitelka institutu

Mgr. Martina Linhartová
255 785 727
martina.linhartova@vsfs.cz

Odbor výzkumu a vývoje
ředitel odboru výzkumu a vývoje

Ing. Tomáš Vítek, Ph.D.
255 785 718
tomas.vitek@vsfs.cz 

Odbor knihovnických a nakladatelských služeb
ředitel odboru

Mgr. Tereza Rzymanová
210 088 864
606 719 627
tereza.rzymanova@vsfs.cz

Centrum knihovnických služeb