section

Univerzita 3. věku

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých 14hodinových kurzů, jež si volí dle zájmu z nabídky.

Úloha VŠFS v projektu

VŠFS je realizátorem projektu, zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí (učebny, lektory).

Partnery v projektu jsou Statutární město Most; Město Litvínov; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a. s.; Svaz důchodců ČR, regionální organizace Most – Litvínov – přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

PaedDr. Václav Netolický

Cíle projektu

Rozšířit vzdělávací nabídku o kategorii seniorů.

Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 23. cyklu (letní semestr 2016/2017)

23. cyklus bude zahájen 14. 2. 2017 a potrvá do 26. 5. 2017

Výuka probíhá:

v úterý 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.
ve středu  08:45 – 10:15  
ve čtvrtek       08:45 – 10:15     10:30 – 12:00 hod.
v pátek 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.

 

Konkrétní termíny a časy výuky jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.

Hodinová dotace na každý kurz je 14 vyučovacích hodin, tj. 7x dvouhodinový blok 1x za 14 dní.

Cena za 1 kurz je 300 - 500 Kč. Konkrétní výše ceny je uvedena v přihlášce.

počítačové kurzy:    500 Kč/kurz/semestr               
jazykové kurzy: 400 Kč/kurz/semestr
ostatní kurzy: 300 Kč/kurz/semestr

 

Nabídka kurzů 23. cyklu se skládá ze 16 kurzů (z toho kurz č. 14 a 16 je stejného obsahu) a 3 bezplatných přednášek EUROPE DIRECT Most.  

Přehled nabízených kurzů ve 23. cyklu

(v závorce je pořadové číslo dle přihlášky)

Cestopisné kurzy

 • (14) a (16) Z Pákistánu přes neklidný Kašmír do Ladakhu, PhDr. Jaroslav Jančík

Jazykové kurzy

 • (11) Anglický jazyk pro mírně pokročilé, Mgr. Štěpánka Hronová, MBA
 • (3) Anglická konverzace pro pokročilé, Mgr. Štěpánka Hronová, MBA
 • (4) Německý jazyk pro pokročilé, Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr

Kriminalistika

 • (8) Kriminalistika 2, Ing. Bc. Jan Novak

Osobní rozvoj, rozvoj myšlení

 • (6) Principy života, Radim Žáček
 • (10) Astrologie – 12 znamení zvěrokruhu a jejich význam, Radim Žáček
 • (13) Matematikou k rozvoji myšlení, Mgr. Helena Langová

Památky

 • (7) Světové památky UNESCO 1, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA

Počítačové kurzy

 • (15) POWERPOINT, Mgr. Jitka Pětová

Pohybové kurzy, zdravý životní styl

 • (12) Čínská ozdravná cvičení, Radim Žáček
 • (2) Zdravý životní styl, Iva Lencová

Region Mostecka

 • (5) Místopis Mostecka, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA
 • (9) Rekultivační proměny Mostecka a okolí, Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

Zdraví, osobní rozvoj

 • (1) Pohledová diagnostika 2, Radomír Pieter

Přednášky EUROPE DIRECT Most

 • (17) Belgie – srdce EU?, Ing. Pavel Rosenlacher
 • (18) Nizozemsko – země tulipánů, Ing. Pavel Rosenlacher
 • (19) Lucembursko – členská země EU, Ing. Pavel Rosenlacher

 

Obsah kurzů letního semestru 2016/2017 (23. cyklu) Univerzity 3. věku

PDF obsah kurzů, 439 kB

V případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků nebude kurz otevřen a peníze budou zájemcům vráceny. Minimální a maximální počet účastníků kurzu je uveden v přihlášce.

Způsob přihlášení na letní semestr 2016/2017 (23. cyklus)

Přihláška na letní semestr 2016/2017 Univerzity 3. věku:

PDF přihláška, 265 kB / MS Excel přihláška, 410 kB

 

 

Informace ke studiu jsou určeny především pro nové zájemce, najdete v nich podrobné informace o způsobu přihlášení, kurzovném, co s sebou na kurz, o náročnosti kurzů, výuce, osvědčení atd.

PDF Informace ke studiu, 250 kB

 

Přihlášku spolu s platbou odevzdejte od 4. ledna NEJPOZDĚJI
do 31. ledna 2017.

KDE: Vysoká škola finanční a správní, studijní středisko Most, Pionýrů 2806, kancelář M06 (Bc. Martina Sovana)

Úterý:     09 – 12 hod.
Středa:   09 – 12 hod. (kromě 25. ledna)
Čtvrtek:  09 – 12 hod.
Pátek:    09 – 12 hod. (kromě 20. ledna)

 

Rezervace místa v kurzu:

 • Místo v  kurzu si můžete předem zarezervovat s podmínkou, že kurzovné uhradíte nejpozději do 19. ledna 2017.
 • Rezervace jsou přijímány pouze na základě vyplněné přihlášky.
 • Přihlášku můžete odevzdat osobně - pokud si budete tisknout formulář přihlášky k ručnímu vyplnění, použijte přílohu přihlášky ve formátu pdf (bez vzorců) nebo zaslat elektronicky na e-mail: martina.sovana@vsfs.cz  – k vyplnění použijte přílohu přihlášky ve formátu xls (se vzorci).
 • Rezervace přihlášky zaslané elektronicky Vám bude potvrzena e-mailem do 5 pracovních dnů.
 • Při nezaplacení kurzovného do 19. ledna 2017 bude přihláška s rezervací automaticky vyřazena.

Úhrada kurzovného:

 • Úhrada kurzovného je možná pouze v hotovosti na pokladně studijního střediska VŠFS Most.
 • Zaplacením kurzovného jste závazně přihlášeni.
 • V případě, že je kurz otevřen (naplněn min. počtem účastníků), přijdete na výuku vámi vybraného kurzu dle rozpisu v přihlášce. Škola nezasílá žádné potvrzení o otevření kurzu.
 • V případě neotevření kurzu z důvodu jeho nenaplnění nebo z jiných organizačních důvodů, budete informování telefonicky od 1. února – 8. února 2017 a kurzovné Vám bude vráceno obratem, případně po domluvě s Vámi budete přeřazeni do jiného kurzu.

Bc. Martina SovanaKontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Sovana
Telefon: 476 707 685
E-mail: martina.sovana@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)