Veřejná správa

Bc.Ing.
Navazující magisterské studium
název programu:  Hospodářská politika a správa
titul:Ing.
jazyk:česky
název oboru:Veřejná správa
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Karlovy Vary: prezenční studium, kombinované studium
Most: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Obor je určen především pro absolventy bakalářského studia oboru se správním nebo příbuzným zaměřením. Studium rozvíjí již získané znalosti a je zaměřeno na prohloubení jejich koncepčních a teoretických souvislostí. Výraznou část obsahové náplně tvoří studijní předměty spojené s reformou veřejné správy a způsobem jejího výkonu v současné době, zejména ve vztahu ke změnám souvisejícím s integrací ČR do EU. Pozornost je věnována problematice utváření veřejné správy v EU, modernímu pojetí manažerské funkce a využití moderních IT při výkonu veřejné správy. Součástí studia je i problematika veřejné ekonomiky a marketing ve veřejné správě.

Profilové předměty

 • Teorie veřejné správy
 • Veřejná správa zemí EU
 • Euroregiony
 • Kontrola a audit ve veřejné správě
 • Marketing ve veřejné správě
 • Public Management
 • E-Government
 • Sociologie veřejné správy
 • Správa dokumentů
 • Spisová a archivní služba
 • Hospodářská teorie a politika
 • Sociální teorie a politika
 • Novodobé české politické dějiny
 • Teorie a praxe řešení politických konfliktů

Uplatnění

Absolvent se uplatní na kvalifikovaných expertních a manažerských pozicích ve veřejné správě, orgánech územní samosprávy a ve výkonu státní správy. Vhodné uplatnění může absolvent nalézt jako specializovaný pracovník v oblasti teorie či praxe zastupitelské demokracie, jeho hlavní výhodou bude hluboká znalost právních, politologických a historických aspektů. Absolvent bude dobře připraven také na pozici samostatného odborníka na evropskou integraci, a to jak ve strukturách v rámci České republiky, tak i ve strukturách EU.

Studijní plány

Předpokládané znalosti

Další informace

Navazující magisterské studium
Bc.Ing.
magisterské studium