Veřejná správa

Bc.Ing.
Bakalářské studium
název programu:  Hospodářská politika a správa
titul:Bc.
jazyk:česky
název oboru:Veřejná správa
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Karlovy Vary: prezenční studium, kombinované studium
Most: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Obor Veřejná správa si klade za cíl připravit všestranně vzdělané odborníky, kteří budou svou profesionalitou a rozhledem pomáhat k zvyšování prestiže veřejného sektoru. Základ studia tvoří vědomosti právní, ekonomické a společensko-vědní, a to především politologie, sociologie a psychologie. Nedílnou součástí studia jsou základy manažerských a komunikačních dovedností.

Student bakalářského studia se v prvé řadě důkladně seznámí s organizací české i evropské veřejné správy a s právním zakotvením správních činností. Příslušné právní předpisy dokáže aplikovat na konkrétní případy. Velmi dobře se bude schopen orientovat také v ekonomických aspektech fungování veřejného sektoru, důraz je kladen i na pochopení regionální problematiky, a to z funkčního, ekonomického i politologického hlediska.

Profilové předměty

  • Veřejné politiky
  • Veřejné finance
  • Ústavní právo
  • Správní právo
  • Organizace veřejné správy v ČR
  • Region a regionální vědy
  • Systémy politických stran
  • Veřejná správa v EU

Uplatnění

Absolventi oboru jsou připravováni především pro práci na samostatných odborných či vedoucích pozicích ve státní správě, a to na ústřední i územní úrovni. Velmi dobré předpoklady budou mít pro působení v územní samosprávě, a to ve volených i úřednických funkcích. Uplatní se rovněž jako specialisté v politických stranách, lobbistických a dalších organizacích, které se podílejí na tvorbě politických rozhodnutí v oblasti veřejné správy. Široká škála odborných předmětů z různých oblastí jim dá předpoklady i pro působení na odborných a nižších manažerských funkcích v soukromém sektoru, zejména ve firmách, jejichž příjem je zajištěn z veřejných zakázek, resp. spolupráce s veřejným sektorem.

Studijní plány

Další informace

Bakalářské studium
Bc.Ing.
bakalářské studium