section

Aplikovaná informatika

Bc.Mgr.
Navazující magisterské studium
název programu:  Aplikovaná informatika
titul:Mgr.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Informatika
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: kombinované studium
on-line přihláška

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika vychovává vysokoškolsky vzdělané specialisty – informatiky. V programu se studenti zdokonalí v analýze, návrhu a řízení informačních systémů, v softwarovém a znalostním inženýrství; získají přehled o dalších navazujících technikách a technologiích a o nejaktuálnějších trendech v oblasti informačních a komunikačních technologií a systémů jako je technologie XML, technologie kryptoměn či platformy byznys simulací. Kromě hluboké znalosti informačního prostředí bude absolvent schopen řídit projektové týmy, získá prezentační a komunikační dovednosti, včetně schopnosti komunikace v anglickém jazyce.

Profilové předměty

 • Automaty a gramatiky
 • Bezpečnost IS
 • Databázové systémy
 • Dobývání znalostí z databází 
 • Manažerské IS
 • Simulace a modelování
 • Softwarové inženýrství 
 • Strategie a řízení IS
 • Technologie kryptoměn
 • Výpočetní složitost algoritmů
 • Znalostní inženýrství

Uplatnění

Absolvent je schopen profesní univerzálnosti v IS/ICT oborech a adaptability na poptávku trhu práce. Profilu odpovídá široké uplatnění v ICT firmách, IT odděleních a datových centrech hospodářských organizací a  organizací státní správy a samosprávy, v poradenských a vývojových firmách a dalších, včetně mezinárodních korporací a zahraničních institucí. Perspektivou je také samostatná podnikatelská činnost v oboru informačních a komunikačních technologií a systémů a soukromé podnikání jako majitelé IT firem. Relevantní charakteristické profese jsou: architekt IS, manažerské pozice v IT bank, pojišťoven, průmyslových a obchodních organizací, manažer ICT projektů, databázový specialista, konzultant v oboru ICT, implementátor typového aplikačního software, manažer bezpečnosti, podnikatel v ICT.

Studijní plány

Předpokládané znalosti

Další informace

Navazující magisterské studium
Bc.Mgr.
magisterské studium