Aplikovaná informatika

Bc.Mgr.
Navazující magisterské studium
název programu:  Aplikovaná informatika
titul:Mgr.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Informatika
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: kombinované studium
NOVĚ AKREDITOVÁNO
on-line přihláška

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika rozvíjí kompetence bakalářského studia, podmínkou pro uchazeče je ukončené bakalářské studium. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná informatika je při vzrůstající poptávce praxe po kvalifikovaných odbornících výchova vysokoškolsky vzdělaných specialistů – informatiků. Znalostní a provozní excelence absolventa je založena na kvalitním teoretickém vzdělání spojeném s aplikační rovinou moderní informatické praxe v kontextu firemního i veřejného sektoru. Studenti se zdokonalí v analýze, návrhu a řízení informačních systémů, v softwarovém a znalostním inženýrství; získají přehled o dalších navazujících technikách a technologiích a o nejaktuálnějších trendech v oblasti informačních a komunikačních technologií a systémů (IS/ICT) jako je technologie XML, technologie kryptoměn či platformy business simulací. Nově je do výuky zahrnuta i tématika Startups, samostatného zakládání nových inovačních firem v ICT oborech. Důraz je kladen na hard skils, vycházejících z podstaty technologií, i soft skils, reflektujících požadavek rozvoje osobnosti informatika. Kromě hluboké znalosti informačního prostředí získá absolvent prezentační a komunikační dovednosti, včetně schopnosti plynulé odborné komunikace v anglickém jazyce. Bude schopen vedení projektových týmů, týmové práce a kooperace.
 

Profilové předměty

  • Databázové systémy
  • Návrh  informačních systémů
  • Bezpečnost informačních systémů
  • Strategie a řízení informačních systémů
  • Softwarové inženýrství
  • Statistické metody
  • Technologie kryptoměn

Uplatnění

Konkurenční výhodou absolventa je dispozice hlubokých znalostí informačních a komunikačních technologií a systémů i pokročilých praktických dovedností. Absolvent je schopen profesní univerzálnosti v IS/ICT oborech a adaptability na poptávku trhu práce. Profilu absolventa odpovídá široké uplatnění absolventů v ICT firmách, IT odděleních a datových center hospodářských organizací, organizací veřejné správy a dalších, včetně mezinárodních korporací a zahraničních institucí. Perspektivou je také zahájení samostatné podnikatelské činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií a systémů. Relevantní charakteristické profese jsou: architekt IS, manažer ICT projektů, databázový specialista, konzultant v oboru ICT, implementátor typového aplikačního software, manažer bezpečnosti, podnikatel v ICT.

Studijní plány

Předpokládané znalosti

Další informace

Navazující magisterské studium
Bc.Mgr.
magisterské studium