section

Právní specializace

Mgr.
Bakalářské studium
název programu:  Právní specializace
titul:Mgr.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Studijní obor Kriminalisticko právní specializace je sestaven jako odborně zaměřený navazující magisterský studijní obor, který připraví absolventy na uplatnění získaných znalostí a dovedností z kriminalistiky a forenzních věd v praxi. Studijní obor navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní obor a v plném rozsahu současných poznatků oboru rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti z oblasti teorie a metodologie kriminalistiky, aktuálních otázek kriminalistické techniky, kriminalistické taktiky, forenzní metody identifikace věcí a osob, kriminologie, forenzních věd, bezpečnostních věd a práva.

Absolvent je připraven k provádění komplexní práce na místě činu, dokáže organizovat práci při ohledání místa činu. Umí správně postupovat při zajišťování kriminalistických stop, jejich vyhodnocování a správně komunikovat se znaleckými pracovišti při zkoumání stop. Umí vyhodnotit právní, technické, psychologické aspekty místa trestného činu. Získá vědomosti, dovednosti a praktické návyky, které vytvoří předpoklady pro úspěšný výkon funkce kriminalisty, vyšetřovatele nebo detektiva v soukromé bezpečnostní agentuře. Umí pracovat
s  vědeckými a odbornými prameny a informačními právními systémy a rovněž využívat výzkumné metody, různé strategie a etické aspekty. Je připraven k efektivní spolupráci s orgány a institucemi státní a veřejné správy. Má schopnost koordinovat programy prevence protiprávní činnosti i sociálně patologických jevů.

Profilové předměty

  • Aktuální problémy kriminalistické taktiky
  • Dokazování v trestním řízení
  • Forenzní identifikace osob a věcí
  • Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie
  • Hospodářská a ekonomická kriminalita
  • Kriminalistiko taktické metody
  • Kriminologie
  • Ohledání místa činu
  • Teorie a metodologie kriminalistiky

Uplatnění

Absolvent nalezne uplatnění při výkonu činnosti na pozici kriminalisty, vyšetřovatele, policisty na úrovni středního a vyššího manažerského postavení, pracovníka bezpečnostních služeb, strážníka obecní policie, detektiva bezpečnostní agentury, pracovníka soukromé bezpečnostní služby, případně pracovníka bezpečnosti organizace na úrovni středního a vyššího managementu, stejně jako v soukromoprávní sféře např. pro různé právnické osoby.

Další informace

Bakalářské studium
Mgr.
bakalářské studium