Ekonomika a management

Bc.Ing.
Navazující magisterské studium
název programu:  Ekonomika a management
titul:Ing.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Karlovy Vary: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Program je určen pro absolventy bakalářského studia ekonomicky orientovaných oborů. Primárně se zaměřuje na rozvoj odborných znalostí a dovedností nutných pro řízení různých typů organizačních jednotek (zejména podniků a jejich částí). Obsahové zaměření jednotlivých předmětů je orientováno na získání trendových poznatků v jednotlivých oborech a schopnost aplikovat výsledné úvahy do podnikové praxe prostřednictvím řešení případových studií a zpracovaných projektů. Studium zohledňuje směr dalšího vývoje vysokého školství pro Průmysl 4.0 – umožňuje získávání potřebných měkkých dovedností, kterými jsou trhem požadovaná kreativita, podnikavost, schopnost prezentace, schopnost komunikace a práce v týmu, obecná schopnost aktivního přístupu ke světu, schopnost nacházet inovativní řešení.

Společné profilové předměty

  • Strategické řízení podniku
  • Finanční řízení podniku
  • Řízení rizik
  • Manažerská ekonomika
  • Makroekonomie
  • Marketingové řízení podniku
  • Mikroekonomie
  • Controlling

Uplatnění

Studijní program zabezpečuje všestrannou přípravu vedoucích pracovníků na vyšší manažerské funkce v obchodních korporacích, holdingových strukturách, v malých a středních podnicích, ve sféře domácího i zahraničního obchodu, v samostatném podnikání OSVČ, v rodinných podnicích, ve službách, popř. v neziskových subjektech.

Další informace

Global program

Studijní program lze studovat také v kombinaci tzv. Global program, který se skládá z magisterského studia na VSFS a MBA, které je organizováno jako kurzy City University of Seattle.

Navazující magisterské studium
Bc.Ing.
magisterské studium