Řízení podniku a podnikové finance - Global Program

název oboru:  
titul:
jazyk:
program: ()
fakulta: