Řízení podniku a podnikové finance

Bc.Ing.
Navazující magisterské studium
název oboru:  Řízení podniku a podnikové finance
titul:Ing.
jazyk:česky
program:Ekonomika a management (N6208)
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Most: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Obor je určen pro absolventy bakalářského studia ekonomicky orientovaných oborů. Primárně se zaměřuje na rozvoj odborných znalostí a dovedností nutných pro řízení různých typů organizačních jednotek (zejména podniků a jejich částí). Obsahové zaměření jednotlivých předmětů je orientováno na získání trendových poznatků v jednotlivých oborech a schopnost aplikovat výsledné úvahy do podnikové praxe prostřednictvím řešení případových studií a zpracovaných projektů. Studium zohledňuje směr dalšího vývoje vysokého školství pro Průmysl 4.0 – umožňuje získávání potřebných měkkých dovedností, kterými jsou trhem požadovaná kreativita, podnikavost, schopnost prezentace, schopnost komunikace a práce v týmu, obecná schopnost aktivního přístupu ke světu, schopnost nacházet inovativní řešení.

Společné profilové předměty

 • Strategické řízení podniku
 • Strategické řízení lidských zdrojů
 • Finanční řízení podniku
 • Řízení obchodu
 • Marketingové řízení podniku
 • Řízení inovací a změn
 • Controlling

Specializační předměty Řízení podniku

 • Lobbing
 • Management napříč kulturami
 • Logistické systémy
 • Řízení kvality

Specializační předměty Řízení podnikových financí

 • Daňová teorie a politika
 • Účetní systémy
 • Aktuální vývoj na finančních trzích
 • Kapitálové operace

Uplatnění

Studijní program zabezpečuje všestrannou přípravu vedoucích pracovníků na vyšší manažerské funkce v obchodních korporacích, holdingových strukturách, v malých a středních podnicích, ve sféře domácího i zahraničního obchodu, v samostatném podnikání OSVČ, v rodinných podnicích, ve službách, popř. v neziskových subjektech.

Studijní plány

Předpokládané znalosti

Další informace

Global program

Studijní obor lze studovat také v kombinaci tzv. Global program, který se skládá z magisterského studia na VSFS a MBA, které je organizováno jako kurzy City University of Seattle:

Navazující magisterské studium
Bc.Ing.
magisterské studium