Právo ve veřejné správě

Mgr.
Navazující magisterské studium
název oboru:  Právní aspekty veřejné správy
titul:Mgr.
jazyk:česky
program:Právní specializace (N6804)
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Obor je určen především pro absolventy bakalářského studia právních oborů, oboru Veřejná správa nebo oborů s příbuzným zaměřením. Studium rozvíjí znalosti českého i evropského práva, i znalosti vztahující se k ekonomickým a regionálně správním aktivitám v oblasti veřejné správy získané v bakalářském studiu. Vedle prohlubování znalosti českého veřejného práva se studentům dostanou i informace týkajících se práva EU. Vzhledem k předpokládanému budoucímu uplatnění absolventů je do výuky začleněn i specializovaný předmět věnující se průběhu legislativního procesu na všech úrovních veřejné správy.

Absolvent by měl získat potřebné znalosti o struktuře, organizaci, působnosti a pravomocech orgánů státní správy i samosprávy, o institucích Evropské unie, jejich úpravě a fungování, jakož i o vybraných odvětvích veřejného práva, které mají k fungování veřejné správy přímý vztah (finanční a rozpočtové právo, trestní právo, právo sociálního zabezpečení). Dále získá rovněž i právní i ekonomické znalosti vztahující se k problematice správy veřejného majetku, přípravy veřejných zakázek, vyhodnocování podaných nabídek při veřejných zakázkách a při jejich realizaci. A samozřejmě bude schopen tyto činnosti také sám vykonávat.

Profilové předměty

 • Správa veřejného majetku a veřejné zakázky
 • Evropské hospodářské právo
 • Soudní a správní řízení v právu EU
 • Služební a zaměstnanecký poměr ve veřejné správě
 • Hospodářská a ekonomická kriminalita ve veřejné správě
 • Trestní právo a veřejná správa
 • Správní věda
 • Veřejná ekonomika
 • Finanční a rozpočtové právo
 • Veřejná správa evropských zemí
 • E-government
 • Právo sociálního zabezpečení
 • Právní a ekonomické aspekty regionální politiky v ČR
 • Tvorba práva pro veřejnou správu

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění na středních a vyšších pozicích v rámci státní správy, v orgánech regionální a místní samosprávy. Možnost uplatnění však naleznou i mimo samotnou veřejnou správu, a to jak ve veřejném nebo i soukromém sektoru v poradenských institucích, společnostech spravujících veřejný majetek, neziskových organizacích. Jejich znalosti však budou cenné např. i pro podnikatelské subjekty podílející se na realizaci veřejných zakázek. Po získání určitých zkušeností se absolventi mohou uplatnit i ve správních institucích EU.

Studijní plány

Další informace

Navazující magisterské studium
Mgr.
magisterské studium