Právo v podnikání

Bc.Mgr.
Bakalářské studium
název oboru:  Právo v podnikání
titul:Bc.
jazyk:česky
program:Právní specializace (B6804)
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Karlovy Vary: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Cílem oboru je poskytnout posluchačům odborné znalosti soukromého a v určité míře i veřejného práva. Kromě stěžejních disciplín platného práva (civilní právo, správní právo, finanční právo) se budou vzdělávat též v teoretických předmětech a příbuzných neprávních předmětech (ekonomie, management, psychologie podnikání, kriminologie), které umožní získat lepší znalost fungování tržního prostředí. Absolventi si osvojí především základní právně-technické dovednosti, zejména výklad právních norem, jejich praktickou aplikaci, odborné orientaci v literatuře a judikatuře a navíc se naučí práci s právně informačními systémy. Po absolvování tříletého bakalářského studia mohou absolventi pokračovat v některém navazujícím magisterském studijním programu, v nichž škola studium nabízí.

Profilové předměty

  • Civilní právo
  • Trestní právo
  • Základy správního práva
  • Základy finančního práva
  • Evropské právo
  • Ekonomie
  • Bankovní právo
  • Teorie práva
  • Ústavní právo a státověda

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako specialisté zejména v soukromém sektoru, díky široké znalosti z oblasti civilního práva. Představují vysoce kvalifikovanou sílu, připravenou zastávat odpovědné a náročné pozice ve velkých a středně velkých firmách a ve všech dalších oblastech soukromého sektoru. Všeobecná využitelnost práva v praktickém životě před absolventy otevírá nejširší možnosti uplatnění, které nemusí být nevyhnutelně spojeny jen se soukromým sektorem, ale například i veřejnou správou. Výhodou bude znalost i mimoprávních oborů, která se může uplatnit pří řízení ekonomických subjektů.

Studijní plány

Další informace

Bakalářské studium
Bc.Mgr.
bakalářské studium