section

Marketingová komunikace

Bc.Mgr.
Navazující magisterské studium
název programu:  Marketingová komunikace
titul:Mgr.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Ekonomické obory, Mediální a komunikační studia
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Most: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Cílem studijního programu je poskytnout studentům nejnovější poznatky jak v teoretické, tak praktické rovině z oblasti globálního marketingu, marketingové strategie, základů manažerské ekonomiky, včetně znalostí konstrukce a posuzování efektivnosti marketingových, komunikačních a mediálních procesů. Pozornost je věnována zejména studiu integrovaného globálního marketingu s využitím nejnovějších komunikačních a informačních technologií. Studium tohoto programu se opírá o klasické i současné práce z oblasti teorie komunikace, marketingu a moderní ekonomie. Klade důraz na nové poznatky získávané z oblasti zkoumání praxe marketingových procesů v současné společnosti. S ohledem na to, že studijní program je určen k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků, odborně a znalostně připravených zastávat vrcholné manažerské pozice, jsou nedílným komplementem studia teoretického základu poznatky moderní sociologické a psychologické teorie. Takto koncipovaný studijní program navazuje na znalosti získané na úrovni bakalářského studia s cílem lépe porozumět vývojovým trendům v oblasti marketingu, zákaznického chování a způsobu života moderní společnosti. 
 

Profilové předměty

  • CSR reportování a média
  • Globální marketing
  • Makroekonomie
  • Media a kultura
  • Mikroekonomie
  • Sociologie marketingové komunikace
  • Psychologie zákaznického chování

Uplatnění

Absolvent studijního programu Marketingová komunikace nachází široké uplatnění především v podnikové a mediální sféře.  Na základě získaných znalostí a dovedností je připraven vykonávat práci na pozici marketingového manažera (výkonný manažer), nebo jako samostatného pracovníka marketingové komunikace (řešitel konkrétních marketingových nebo komunikačních akcí), může pracovat na vysoce specializované funkci (specialista nebo brand manažer).  Absolvent se může uplatnit i ve středních a vrcholových manažerských funkcích jiné než marketingové orientace. Podobné uplatnění nachází absolvent studijního programu Marketingová komunikace i v jiných institucích například v oblasti veřejné správy, reklamních agenturách, útvarech zaměřených na práci s veřejností a podobně. Absolvent najde uplatnění i jako manažer komunikace s nadnárodními společnostmi. Najde uplatnění jako analytik v oblasti mezinárodního marketingu a managementu a prosadí se rovněž jako poradce (manažer) v regionálních a v mezinárodních marketingových společnostech.

Studijní plány

Předpokládané znalosti

Další informace

Navazující magisterské studium
Bc.Mgr.
magisterské studium