Finance

Bc.Ing.Ph.D.
Navazující magisterské studium
název oboru:  Finance a finanční služby
titul:Ing.
jazyk:česky
program:Hospodářská politika a správa (N6202)
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Obor je určen především pro absolventy bakalářských studijních programů s finančním či ekonomickým zaměřením. Obsah oboru odráží především současné vývojové trendy makroekonomie, teorii i praxi financí, měnové a protiinflační politiky a ve finančním investování. Sleduje diverzifikaci produktové nabídky finančních služeb či změny v organizaci, technických a technologických prostředcích, a to v oblasti bankovnictví a trhů s investičními nástroji. Skladbu předmětů tvoří společný základ (Mikroekonomie, Makroekonomie, Mezinárodní finance, Daňová teorie a politika) a řada oborových a volitelných předmětů, zaměřených především na problematiku bankovnictví a finančního investování. 

Profilové předměty

  • Současné teorie finančních služeb
  • Kontrola a audit ve finančních institucích
  • Finanční investování
  • Měnová teorie a politika
  • Regulace a dohled nad finančními trhy
  • Bankovní právo a právo cenných papírů
  • Matematické modely ve finanční sféře

Uplatnění

Absolventi mají teoretické i praktické poznatky a znalosti základních činností bankovní praxe, včetně operací v oblasti finančního investování. Uplatnění naleznou především v institucích nabízejících služby komerčního a investičního bankovnictví, kolektivního investování a firem věnujících se finančním analýzám a finančnímu poradenství.

Studijní plány

Předpokládané znalosti

Další informace

Navazující magisterské studium
Bc.Ing.Ph.D.
magisterské studium