Finance

Bc.Ing.Ph.D.
Bakalářské studium
název oboru:  Bankovnictví
titul:Bc.
jazyk:česky
program:Hospodářská politika a správa (B6202)
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Obor seznámí studenty se současným stavem a s vývojovými trendy teorie i praxe bankovnictví a finančního investování. Vedle znalostí obecné peněžní ekonomie a teorie peněz bude absolvent vybaven také specifickými znalostmi o podstatě a fungování širokého spektra nabídky bankovních a investičních služeb a jejich uplatnění na finančních trzích. Získá znalosti fungování měnové a protiinflační politiky, potřebný národohospodářský rozhled a schopnost posuzovat danou problematiku v širších ekonomických a společenských souvislostech.

Profilové předměty

  • Centrální bankovnictví
  • Finanční analýza poskytovatelů finančních služeb
  • Komerční bankovnictví
  • Ekonomika a řízení poskytovatelů finančních služeb
  • Investiční bankovnictví
  • Regulace a dohled nad poskytovateli finančních služeb
  • Mezinárodní finanční trhy

Uplatnění

Společným rysem odborného profilu absolventů tohoto oboru je aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka, schopnost reagovat na nové informační technologie a využívat je při získávání dat a informací z nadnárodních i národních bank a dalších finančních institucí. Pro tento účel budou absolventi vybaveni poznatky o funkci bank a finančního investování v globalizující se ekonomice a znalostmi retailových finančních služeb.

Studijní plány

Další informace

Bakalářské studium
Bc.Ing.Ph.D.
bakalářské studium