section
15.03.2018

Konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování

4. ročník mezinárodní vědecké konference „Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování“

Konference je zaměřena na aktuální otázky trestního práva, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd v procesu dokazování a bude se orientovat především na aktuální a nové postupy v procesu dokazování v trestním řízení.

PDF více informací, 1.4 MB

www.vsfs.cz/trestnipravoakrimi