section

Univerzita 3. věku Karlovy Vary

je vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání zaměřený na další studium seniorů. Nabízí tematické přednášky, ze kterých si účastníci volí dle vlastního zájmu.

Ukončení

Účastník získá osvědčení po absolvování jednotlivých přednášek, u kterých má více než 50% účast. Osvědčení je slavnostně předáváno za účasti zástupců VŠFS a dalších pozvaných hostů.

Nabízené přednášky

V letním semestru 2019 budou otevřeny tyto tematické přednášky:

PRÁVO (16 vyučovacích hodin)

Základy kriminologie II pod vedením pod vedením vedoucího katedry kriminalistiky a forenzních disciplín JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Bezpečnost seniorů pod vedením děkanky Fakulty bezpečnostně právní na Policejní akademii České republiky a členky České kriminologické společnosti pplk. PhDr. Barbory Vegrichtové, Ph.D., MBA

TRÉNINK PAMĚTI (8 vyučovacích hodin)

Trénink paměti, prevence Alzheimera s akreditovaným trenérem paměti II. stupně ČSTPMJ Ing. Alešem Procházkou. 

Přihláška

 

 Přihláška, 622 kB

Harmonogram přednášek

Název přednášky Den v týdnu Termín konání
Základy kriminalistiky a Vybraná témata v kriminalistice středa 20. 2. 2019 a 13. 3. 2019
Bezpečnost seniorů středa 22. 5. 2019 a 15. 5. 2019
Trénink paměti, prevence Alzheimer středa 10. 4. a 24. 4. 2019

 

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je řádně vyplněná a včas podaná přihláška ke studiu pro daný semestr a zaplacené kurzovné. Vyplněnou přihlášku odevzdejte spolu s platbou do 15. 2.2019 na pokladnu studijního střediska Vysoké školy finanční a správní Karlovy Vary. Při úhradě kurzovného bankovním převodem zašlete přihlášku elektronicky na e-mail: tereza.fialova@vsfs.cz

Úhrada kurzovného pro akademický rok 2019

Cena 3 tematických přednášek, v celkové délce 24 vyučovacích hodin, činí 600 Kč. Při volbě pouhých dvou tematických přednášek v nastavené kombinaci, v celkové délce 16 vyučovacích hodin, cena činí 450 Kč.

Místo konání

Vysoká škola finanční a správní, a. s. – studijní středisko Karlovy Vary
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary 360 01
Učebna č. KV 310

on-line mapa

Úhrada kurzovného

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádnou úhradu. Bez předchozí úhrady nebude účastníkovi umožněna účast na kurzu.

Způsoby úhrady jsou:

  1. Hotově - na pokladně Vysoké školy finanční a správní, a. s., studijní středisko Karlovy Vary, T. G. Masaryka 541/3, 360 01, panu Bc. Radkovi Trousilovi
    Otevírací hodiny pokladny:
    PO-PÁ 9:00 – 11:00 hodin, 13:00 – 15:00hodin.
    V případě hotovostní platby účastník obdrží na požádání zjednodušený daňový doklad.
  2. Bankovním převodem – na účet č. 500233003/0300, variabilní symbol je 5366. Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte celé jméno účastníka kurzu.  Daňový doklad – faktura bude vystavena klientům po úhradě kurzu a zaslána e-mailem, popř. osobně předána na kurzu.

Kontaktní osoba

Ing. Tereza Fialová

e-mail: tereza.fialova@vsfs.cz

tel: +420 770 165 008,  255 785 726