section

Univerzita 3. věku

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých 14hodinových kurzů, jež si volí dle zájmu z nabídky.

Postavení VŠFS v projektu

VŠFS je realizátorem projektu, zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí (učebny, lektory).

Partneři: Statutární město Most; Město Litvínov; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a. s.; Svaz důchodců ČR, regionální organizace Most – Litvínov – přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

PaedDr. Václav Netolický

Cíle projektu

 • Rozšířit vzdělávací nabídku o kategorii seniorů.

  Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Doba trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 22. cyklu (zimní semestr 2016/2017)

22. cyklus bude zahájen 11. 10. 2016 a potrvá do 3. 2. 2017.

Výuka probíhá:

v úterý 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.
ve středu  08:45 – 10:15  
ve čtvrtek       08:45 – 10:15     10:30 – 12:00 hod.
v pátek 08:00 – 09:30 09:45 – 11:15 hod.


Konkrétní termíny a časy výuky jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.

Hodinová dotace na každý kurz je 14 vyučovacích hodin, tj. 7x dvouhodinový blok 1x za 14 dní.

Cena za kurz je 300 - 500 Kč. Výše ceny je uvedena v přihlášce.

počítačové kurzy: 500 Kč/kurz/semestr               
jazykové kurzy: 400 Kč/kurz/semestr
ostatní kurzy: 300 Kč/kurz/semestr

 

Nabídku kurzů 22. cyklu tvoří 16 kurzů a 3 bezplatné přednášky EUROPE DIRECT Most

Přehled nabízených kurzů ve 22. cyklu

(v závorce je pořadové číslo dle přihlášky)

Cestopisné kurzy

 • (2) Putování za poznáním naší Země, Šebestián Šulc

Estetika

 • (15) Estetický rozměr zaniklých civilizací, Lubomíra Holatová

Historie

 • (6) Od Ruska k SSSR a zpět k Rusku 1, Ing. Jaroslav Srkal

Jazykové kurzy

 • (7) Anglický jazyk pro mírně pokročilé, Mgr. Zuzana Šimonová
 • (14) Anglická konverzace pro pokročilé, Mgr. Zuzana Šimonová
 • (4) Německý jazyk pro pokročilé, Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr

Kriminalistika

 • (10) Kriminalistika 1, Ing. Bc. Jan Novak

Právo

 • (16) Právní minimum pro seniory, JUDr. Tereza Jonáková

Počítačové kurzy

 • (5) Úprava fotografií základní, Mgr. Jitka Pětová

Pohybové kurzy, zdravý životní styl

 • (13) Čínská ozdravná cvičení, Radim Žáček
 • (3) Zdravý životní styl, Iva Lencová

Psychologie, osobní rozvoj

 • (9) Výběrové přednášky z psychologie 1, PhDr. Jaroslav Jančík
 • (12) Astrologie – planety a jejich význam v životě, Radim Žáček

Region Mostecka

 • (8) Místopis Mostecka, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA

Zahradničení

 • (11) Průvodce zahradničením 2, Ing. Pavel Rosenlacher

Zdraví, osobní rozvoj

 • (1) Pohledová diagnostika, Radomír Pieter

Přednášky EUROPE DIRECT Most

 • (17) Skandinávie – součást EU?, Ing. Pavel Rosenlacher
 • (18) Švédsko – les Evropy?, Ing. Pavel Rosenlacher
 • (19) Finsko – evropská země jezer, Ing. Pavel Rosenlacher

 

Obsah kurzů zimního semestru 2016/2017 (22. cyklu) Univerzity 3. věku 

PDF obsah kurzů, 722 kB

V případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků nebude kurz otevřen a peníze budou zájemcům vráceny. Minimální a maximální počet účastníků kurzu je uveden v přihlášce.

Způsob přihlášení na zimní semestr 2016/2017 (22. cyklus)

Přihláška na zimní semestr 2016/2017 Univerzity 3. věku:

PDF přihláška, 264 kB / MS Excel přihláška, 412 kB

 

 

Informace ke studiu jsou určeny především pro nové zájemce, najdete v nich podrobné informace o způsobu přihlášení, kurzovném, co s sebou na kurz, o náročnosti kurzů, výuce, osvědčení atd.

PDF Informace ke studiu, 251 kB

 

Přihlášku spolu s platbou odevzdejte NEJPOZDĚJI do 23. září  2016.

KDE: Vysoká škola finanční a správní, studijní středisko Most, Pionýrů 2806, kancelář M06 (Bc. Martina Sovana)

Pondělí: 09 – 11 hod. a 13 – 15 hod.
Středa:   09 – 11 hod. a 13 – 15 hod.
Pátek:    09 – 11 hod. a 13 – 15 hod.

V TĚCHTO TERMÍNECH:                  

11. května – 24. června 2016
1. srpna – 19. srpna, 29. srpna – 31. srpna 2016
2. září – 9. září, 14. září 2016 – 23. září 2016

 

Rezervace místa v kurzu:

 • Místo v  kurzu si můžete předem zarezervovat s podmínkou, že kurzovné uhradíte nejpozději do 16. září 2016.
 • Rezervace jsou přijímány pouze na základě vyplněné přihlášky.
 • Přihlášku můžete odevzdat osobně - pokud si budete tisknout formulář přihlášky k ručnímu vyplnění, použijte přílohu přihlášky ve formátu pdf (bez vzorců) nebo zaslat elektronicky na e-mail: martina.sovana@vsfs.cz  – k vyplnění použijte přílohu přihlášky ve formátu xls (se vzorci).
 • Rezervace přihlášky zaslané elektronicky Vám bude potvrzena e-mailem do 6 pracovních dnů.
 • Při nezaplacení kurzovného do 16. září 2016 bude přihláška s rezervací automaticky vyřazena.

Úhrada kurzovného:

 • Úhrada kurzovného je možná pouze v hotovosti na pokladně studijního střediska VŠFS Most.
 • Zaplacením kurzovného jste závazné přihlášeni.
 • V případě, že je kurz otevřen (naplněn min. počtem účastníků), přijdete na výuku vámi vybraného kurzu dle rozpisu v přihlášce. Škola nezasílá žádné potvrzení o otevření kurzu.
 • V případě neotevření kurzu z důvodu jeho nenaplnění nebo z jiných organizačních důvodů, budete informování telefonicky od 26. září – 3. října 2016 a kurzovné Vám bude vráceno obratem, příp. po domluvě s Vámi budete přeřazeni do jiného kurzu.

Bc. Martina SovanaKontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Sovana
Telefon: 476 707 685
E-mail: martina.sovana@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, studijní středisko Most, Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)