section

Univerzita 3. věku

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých 14hodinových kurzů, jež si volí dle zájmu z nabídky.

Postavení VŠFS v projektu

VŠFS o.p.s. je realizátorem projektu, zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí (učebny, lektory).

Partneři: Statutární město Most; Město Litvínov; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a. s.; Svaz důchodců ČR, regionální organizace Most – Litvínov – přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

PaedDr. Václav Netolický

Cíle projektu

 • Rozšířit vzdělávací nabídku o kategorii seniorů.

 • Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Doba trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 21. cyklu (letní semestr 2015/2016)

21. cyklus bude zahájen 17. 2. 2016 a potrvá do 20. 5. 2016

Výuka probíhá:

v úterý 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.
ve středu  08:45 – 10:15  
ve čtvrtek       08:45 – 10:15     10:30 – 12:00 hod.
v pátek 08:00 – 09:30 09:45 – 11:15 hod.


Konkrétní termíny a časy výuky jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.

Hodinová dotace na každý kurz je 14 vyučovacích hodin, tj. 7x dvouhodinový blok 1x za 14 dní.

Cena za kurz je 300 - 500 Kč. Výše ceny je uvedena v přihlášce.

počítačové kurzy: 500 Kč/kurz/semestr               
jazykové kurzy: 400 Kč/kurz/semestr
ostatní kurzy: 300 Kč/kurz/semestr

 

Nabídku kurzů 21. cyklu tvoří 16 kurzů a 3 bezplatné přednášky EUROPE DIRECT Most

Kurz Anglický jazyk pro mírně pokročilé (poř. č. v přihlášce 4 a 13) je rozdělen do 2 skupin. Obsah výuky tohoto kurzu je v obou skupinách totožný.

Nabízené kurzy v 21. cyklu

(v závorce je pořadové číslo dle přihlášky)

Kurzy zaměřené na přírodu

 • (10) Vzdálené horizonty aneb zajímavá místa naší planety, RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Kurzy zaměřené oblast kriminalistiky

 • (1) Úvod od kriminalistiky, Ing. Bc. Jan Novak

Kurzy zaměřené na region Mostecka

 • (6) Místopis Mostecka 8, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA

Kurzy zaměřené na osobní rozvoj, vztahy

 • (12) Mezilidské vztahy a jejich principy, Radim Žáček
 • (3) Astrologie – principy, význam a využití v dnešní době, Radim Žáček

Kurzy zaměřené na estetiku

 • (16) Úvod do estetiky, Lubomíra Holatová

Kurzy zaměřené na památky a historii

 • (7) Památky UNESCO 2, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA
 • (8) Sumer 4 – jedna z nejstarších civilizací, Ing. Jaroslav Srkal

Počítačové kurzy

 • (2) OS WINDOWS pro začátečníky a WORD, Mgr. Jitka Pětová
 • (15) Facebook? Žádný problém, Bc. Jitka Peksová

Jazykové kurzy

 • (4) Anglický jazyk pro mírně pokročilé – 1. skupina, Mgr. Zuzana Šimonová
 • (13) Anglický jazyk pro mírně pokročilé – 2. skupina, Mgr. Zuzana Šimonová
 • (14) Německý jazyk pro pokročilé, Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr

Pohybové kurzy a kurzy zaměřené na zdraví a zdravý životní styl

 • (5) Čínská ozdravná cvičení, Radim Žáček
 • (11) Zdravý životní styl, Iva Lencová
 • (9) Léčba stravou, Radomír Pieter

Přednášky EUROPE DIRECT Most

 • (17) Velká Británie: ostrovní stát v EU, Ing. Pavel Rosenlacher
 • (18) Země spojeného království, Ing. Pavel Rosenlacher
 • (19) Irsko: ostrov Velké Británie?, Ing. Pavel Rosenlacher

Obsah kurzů letního semestru 2015/2016 (21. cyklu) Univerzity 3. věku

PDF obsah kurzů, 489 kB

V případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků nebude kurz otevřen a peníze budou zájemcům vráceny. Minimální a maximální počet účastníků kurzu je uveden v přihlášce.

Způsob přihlášení na letní semestr 2015/2016 (21. cyklus)

Přihláška na letní semestr 2015/2016 Univerzity 3. věku:

PDF přihláška, 265 kB / MS Excel přihláška, 415 kB

 

 

Informace ke studiu jsou určeny především pro nové zájemce, najdete v nich podrobné informace o způsobu přihlášení, kurzovném, co s sebou na kurz, o náročnosti kurzů, výuce, osvědčení atd.

PDF informace ke studiu, 154 kB

 

Přihlášku spolu s platbou je potřeba odevzdat NEJPOZDĚJI do 2. 2. 2016.

KDE: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806,  kancelář M06 (Bc. Martina Štrumlová)

KDY:  7. 1. 2016 – 2. 2. 2016

Pondělí: 09 – 11 hod. a 13 – 15 hod.
Úterý:     09 – 11 hod. a 13 – 15 hod.
Středa:   09 – 11 hod. a 13 – 15 hod.
Čtvrtek:  09 – 11 hod. a 13 – 15 hod.

Pátek:    09 – 11 hod. a 13 – 15 hod.

Rezervace místa v kurzu:

 • místo v kurzu si můžete předem zarezervovat s podmínkou, že kurzovné uhradíte na pokladně nejpozději do 26. 1. 2016,
 • rezervace jsou přijímány pouze na základě vyplněné přihlášky,
 • přihlášku můžete odevzdat osobně - pokud si budete tisknout formulář přihlášky k ručnímu vyplnění, použijte přílohu přihlášky ve formátu pdf (bez vzorců)
 • nebo zaslat elektronicky na e-mail: martina.strumlova@vsfs.cz  – k vyplnění použijte přílohu přihlášky ve formátu xls (se vzorci),
 • rezervace přihlášky zaslané elektronicky Vám bude potvrzena e-mailem do 5 pracovních dnů,
 • při nezaplacení do 26.1.2016 bude přihláška automaticky vyřazena.

Úhrada kurzovného je možná pouze v hotovosti na pokladně studijního střediska VŠFS, a.s. Most.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Štrumlová
Telefon: 476 707 685
E-mail: martina.strumlova@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most,
Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)