section

Univerzita 3. věku

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých 14hodinových kurzů, jež si volí dle zájmu z nabídky.

Postavení VŠFS v projektu

VŠFS, a.s. je realizátorem projektu, zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí (učebny, lektory).

Partneři: Statutární město Most; Město Litvínov; První mostecká, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a.s.; Svaz důchodců ČR, regionální organizace Most – Litvínov – přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

PaedDr. Václav Netolický

Cíle projektu

 • Rozšířit vzdělávací nabídku o kategorii seniorů.

 • Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Doba trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 20. cyklu (zimní semestr 2015/2016)

20. cyklus bude zahájen 6. 10. 2015 a potrvá do 12. 2. 2016

Výuka probíhá:

v úterý 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.
ve čtvrtek       08:45 – 10:15     10:30 – 12:00 hod.
v pátek 08:00 – 09:30 09:45 – 11:15 hod.


Konkrétní termíny a časy výuky jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.

Hodinová dotace na každý kurz je 14 vyučovacích hodin, tj. 7x dvouhodinový blok 1x za 14 dní.

Cena za kurz je 300 - 500 Kč. Výše ceny je uvedena v přihlášce.

počítačové kurzy: 500 Kč/kurz/semestr               
jazykové kurzy: 400 Kč/kurz/semestr
ostatní kurzy: 300 Kč/kurz/semestr


Nabídku kurzů 20. cyklu tvoří 20 kurzů a 3 bezplatné přednášky EUROPE DIRECT Most

Kurz Ze Střední Asie přes Persii do říše Čingischána (poř. č. v přihlášce 9 a 19) je z kapacitních důvodů rozdělen do 2 skupin. Obsah výuky tohoto kurzu je v obou skupinách totožný.

Výuka kurzu Umění mimoevropských civilizací (poř. č. 2) a kurz Putování po světě (poř. č. 16) probíhá ve zvláštním režimu. Harmonogram jejich výuky je popsán v dokumentu Obsah kurzů.

Nabízené kurzy v 20. cyklu

(v závorce je pořadové číslo dle přihlášky)

Cestopisné kurzy

 • (16) Putování po světě, Petr Nazarov
 • (9) Ze střední Asie přes Persii do říše Čingischána – 1. skupina, PhDr. Jaroslav Jančík
 • (19) Ze střední Asie přes Persii do říše Čingischána – 2. skupina, PhDr. Jaroslav Jančík

Kurzy zaměřené na umění

 • (2) Umění mimoevropských civilizací, RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Kurzy zaměřené na oblast práva

 • (1) Právní minimum pro seniory, JUDr. Tereza Jonáková

Kurzy zaměřené na region Mostecka

 • (17) Místopis Mostecka 7, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA

Kurzy zaměřené na zahradničení

 • (3) Průvodce zahradničením, Ing. Pavel Rosenlacher

Kurzy zaměřené na osobní rozvoj, vztahy

 • (13) Principy života, Radim Žáček
 • (4) Astrologie – planety a jejich význam v životě, Radim Žáček

Hudební kurzy

 • (7) Letem světem hudby, PaedDr. Václav Netolický

Kurzy zaměřené na památky a historii

 • (20) Památky UNESCO 1, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA
 • (8) Sumer 3 – jedna z nejstarších civilizací, Ing. Jaroslav Srkal

Počítačové kurzy

 • (18) OS WINDOWS pro začátečníky a WORD, Mgr. Jitka Pětová
 • (21) Internet, Mgr. Jitka Pětová
 • (12) Úprava fotografií základní, Mgr. Jitka Pětová

Jazykové kurzy

 • (5) Anglický jazyk pro mírně pokročilé, Mgr. Zuzana Šimonová
 • (14) Anglický jazyk pro pokročilé, Mgr. Zuzana Šimonová
 • (15) Německý jazyk pro pokročilé, Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr

Pohybové kurzy a kurzy zaměřené na zdraví a zdravý životní styl

 • (6) Jóga, Vladimíra Švantnerová
 • (11 Zdravý životní styl, Iva Lencová
 • (10) Léčivé houby a jejich uplatnění ve fytoterapii, PaedDr. Jiří Roth

Přednášky EUROPE DIRECT Most

 • (22) Pyrenejský poloostrov – jihozápadní brána Evropy, Ing. Pavel Rosenlacher
 • (23) Španělsko – zahrada Evropy?, Ing. Pavel Rosenlacher
 • (24) Portugalsko – západ EU, Ing. Pavel Rosenlacher

Obsah kurzů zimního semestru 2015/2016 (20. cyklu) Univerzity 3. věku

PDF obsah kurzů, 959 kB

V případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků nebude kurz otevřen a peníze budou zájemcům vráceny. Minimální a maximální počet účastníků kurzu je uveden v přihlášce.

Způsob přihlášení na zimní semestr 2015/2016 (20. cyklus)

Přihláška na zimní semestr 2015/2016 Univerzity 3. věku:

PDF přihláška, 271 kB  / MS Excel přihláška, 415 kB

 

 

Informace ke studiu jsou určeny především pro nové zájemce, najdete v nich podrobné informace o způsobu přihlášení, kurzovném, co s sebou na kurz, o náročnosti kurzů, výuce, osvědčení atd.

PDF informace ke studiu, 154 kB

 

Přihlášku spolu s platbou je potřeba odevzdat NEJPOZDĚJI do 26.10. 2015.

KDE: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806,  kancelář M06 (Bc. Martina Štrumlová)

KDY:  28. 4. 2015 – 26. 10. 2015

Úterý:    09 – 11 hod. a 13 – 15 hod. (kromě 23. 6. 2015)
Středa:  09 – 11 hod. a 13 – 15 hod.
Čtvrtek: 09 – 11 hod. a 13 – 15 hod.
(kromě 2. 7. 2015)
Pátek:   08 – 12 hod.

 

Rezervace místa v kurzu

Místo v kurzu si můžete předem zarezervovat:

 • odevzdáním vyplněné přihlášky osobně (od 28. 4. do 9. 9. 2015) – pokud si budete tisknout formulář přihlášky k ručnímu vyplnění, použijte přílohu přihlášky ve formátu pdf (bez vzorců)

 • zasláním vyplněné přihlášky elektronicky na e-mail: martina.strumlova@vsfs.cz  – k vyplnění použijte přílohu přihlášky ve formátu xls (se vzorci)

 • s podmínkou, že kurzovné uhradíte na pokladně nejpozději do 26. 10. 2015

 • rezervace zaslané elektronicky Vám bude potvrzena e-mailem do 5 pracovních dnů.

Při nezaplacení do tohoto termínu bude přihláška automaticky vyřazena.

Rezervace jsou přijímány pouze na základě vyplněné přihlášky.

Úhrada kurzovného je možná pouze v hotovosti na pokladně studijního střediska VŠFS, a.s. Most.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Štrumlová
Telefon: 476 707 685
E-mail: martina.strumlova@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most,
Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)