section

Univerzita 3. věku

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých 14hodinových kurzů, jež si volí dle zájmu z nabídky.

Postavení VŠFS v projektu

VŠFS o.p.s. je realizátorem projektu, zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí (učebny, lektory).

Partneři: Statutární město Most; Město Litvínov; United Energy, a. s.; Svaz důchodců ČR, regionální organizace Most – Litvínov; První mostecká a.s. – přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

PaedDr. Václav Netolický

Cíle projektu

 • Rozšířit vzdělávací nabídku o kategorii seniorů.

 • Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Doba trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 19. cyklu (letní semestr 2014/2015)

19. cyklus bude zahájen 13. 2. 2015 a potrvá do 29. 5. 2015

Výuka probíhá:

v úterý 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.
ve středu 08:45 – 10:15 příp. 8:00 – 12:00 (exkurze)
ve čtvrtek       08:45 – 10:15     10:30 – 12:00 hod.
v pátek 08:00 – 09:30 09:45 – 11:15 hod.


Konkrétní termíny a časy výuky jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.

Hodinová dotace na každý kurz je 14 vyučovacích hodin, tj. 7x dvouhodinový blok 1x za 14 dní.

Cena za kurz je 300 - 500 Kč. Výše ceny je uvedena v přihlášce.

počítačové kurzy: 500 Kč/kurz/semestr               
jazykové kurzy: 400 Kč/kurz/semestr
málopočetné kurzy: 400 Kč/kurz/semestr
kurzy s exkurzí 400 Kč/kurz/semestr
ostatní kurzy: 300 Kč/kurz/semestr


Nabídku kurzů 19. cyklu tvoří 19 kurzů a 3 bezplatné přednášky EUROPE DIRECT Most

Nabízené kurzy v 19. cyklu

(v závorce je pořadové číslo dle přihlášky)

Počítačové kurzy

 • (5) Internet, Mgr. Jitka Pětová
 • (15) Malování – grafika rastrová, Mgr. Jitka Pětová
 • (16) Úprava fotografií základní, Mgr. Jitka Pětová

Jazykové kurzy

 • (6) Anglický jazyk pro mírně pokročilé, Mgr. Zuzana Šimonová
 • (9) Německý jazyk pro mírně pokročilé, Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr
 • (18) Biblická hebrejština, Mgr. Pavla Vitoušková

Pohybové kurzy

 • (8) Jóga 3, Vladimíra Švantnerová
 • (13 Zdravý životní styl 9, Iva Lencová

Hudební kurzy

 • (1) Letem světem hudby, PaedDr. Václav Netolický

Kurzy z oblasti historie

 • (7) Sumer 2 – jedna z nejstarších civilizací, Ing. Jaroslav Srkal

Kurzy z oblasti osobního rozvoje a trénování paměti

 • (4) Astrologie 1 – principy, význam a využití v dnešní době, Radim Žáček
 • (17) Mezilidské vztahy a jejich principy, Radim Žáček
 • (10) Trénování paměti pro seniory (1. skupina), Mgr. Kamila Jonášová
 • (12) Trénování paměti pro seniory (2. skupina), Mgr. Kamila Jonášová

Kurzy zaměřené na region Mostecko

 • (2) Místopis Mostecka 6, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA
 • (19) Rekultivační proměny Mostecka 2, Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

Kurzy zaměřené na přírodu

 • (11) Fytoterapie našich nemocí, PaedDr. Jiří Roth

Cestopisné kurzy

 • (3) Století Číny 2, PhDr. Jaroslav Jančík
 • (14) Poznáváme svět se Šebestiánem Šulcem, Šebestián Šulc

Přednášky EUROPE DIRECT Most

 • (20) Turecko – budoucí člen EU?, Ing. Pavel Rosenlacher
 • (21) Instanbul: Evropské anebo asijské město?, Ing. Pavel Rosenlacher
 • (22) Kypr – soused Turecka, Ing. Pavel Rosenlacher

Obsah kurzů letního semestru 2014/2015 (19. cyklu) Univerzity 3. věku

PDF obsah kurzů, 1.6 MB

V případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků nebude kurz otevřen a peníze budou zájemcům vráceny. Minimální a maximální počet účastníků kurzu je uveden v přihlášce.

Způsob přihlášení na letní semestr 2014/2015 (19. cyklus)

Přihláška na letní semestr 2014/2015 Univerzity 3. věku:

PDF přihláška, 265 kB / MS Excel přihláška, 421 kB

 

 

Informace ke studiu jsou určeny především pro nové zájemce, najdete v nich podrobné informace o způsobu přihlášení, kurzovném, co s sebou na kurz, o náročnosti kurzů, výuce, osvědčení atd.

PDF informace ke studiu, 155 kB

 

Přihlášku spolu s platbou je potřeba odevzdat NEJPOZDĚJI do 5. 2. 2015.

KDE: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806,  kancelář M06 (Bc. Martina Štrumlová)

KDY:  6. 1. 2015 – 5. 2. 2015

Úterý:    09 – 11 hod. a 13 – 15 hod.
Středa:  09 – 11 hod. a 13 – 15 hod.
Čtvrtek: 09 – 11 hod. a 13 – 15 hod.

Pátek:   08 – 12 hod.
 

Rezervace místa v kurzu

Místo v kurzu si můžete předem zarezervovat:

 • odevzdáním vyplněné přihlášky osobně (od 6. 1. do 29. 1. 2015) – pokud si budete tisknout formulář přihlášky k ručnímu vyplnění, použijte přílohu přihlášky ve formátu pdf (bez vzorců)

 • zasláním vyplněné přihlášky elektronicky na e-mail: martina.strumlova@vsfs.cz  – k vyplnění použijte přílohu přihlášky ve formátu xls (se vzorci)

 • s podmínkou, že kurzovné uhradíte na pokladně nejpozději do 30. 1. 2015.

Při nezaplacení do tohoto termínu bude přihláška automaticky vyřazena.

Rezervace jsou přijímány pouze na základě vyplněné přihlášky.

Úhrada kurzovného je možná pouze v hotovosti na pokladně studijního střediska VŠFS, o.p.s. Most.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Štrumlová
Telefon: 476 707 685
E-mail: martina.strumlova@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, studijní středisko Most,
Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)