Smluvní podmínky a organizační pokyny

Přihlášky k účasti na zkouškách a prezenčních kurzech

Přihlášky na zkoušky a kurzy přijímáme pouze v elektronické podobě.

Na vybranou zkoušku nebo kurz se můžete přihlásit registrací nejpozději týden před konáním. Později nebo v den konání, je možné se přihlásit pouze na základě telefonické konzultace a následným zasláním žádosti na e-mail v sekci Kontakty.

Všechny došlé přihlášky potvrzujeme v pořadí podle termínu doručení.

Zaslané přihlášky jsou závazné.

Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas se smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

Přihlášky k účasti na e-learningovém kurzu

Přihlášky na e-learningové kurzy přijímáme pouze v elektronické podobě. Přihláškou vzniká smluvní vztah mezi VŠFS a zákazníkem.

Zaslaná přihláška je závazná, na základě přihlášky vzniká objednávka. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas se smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

Všechny došlé přihlášky potvrzujeme v pořadí podle termínu doručení.  

Na základě závazné přihlášky je vytvořena faktura se splatností 14 dní od data vytvoření přihlášky. Zákazník se zavazuje k povinnosti uhradit fakturovanou částku do tohoto data. Po úhradě faktury a připsání částky na účet VŠFS, je zákazníkovi zaslán e-mail s přístupovými údaji do uživatelského účtu e-learningu.

Změny objednávek a stornovací podmínky zkoušek a  prezenčních kurzů

Odhlášení ze zkoušky nebo z kurzu přijímáme pouze zasláním informace na e-mail v sekci Kontakty.

Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky/kurzu.
Při zrušení účasti v době mezi 2. a 7. dnem před konáním zkoušky/kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.

Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky/kurzu nebo při neomluvené absenci je účtována částka v plné výši.

Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky/kurzu.

Změny objednávek a stornovací podmínky e-learningových kurzů

Stornování objednávky kurzu před uhrazením kurzovného: objednávka bude zrušena bez storno poplatku, pokud objednatel od smlouvy odstoupí do 14 dnů od jejího vytvoření. Toto odstoupení musí být podáno písemně na emailovou adresu, ze které přišla i vystavená faktura. Neučiní-li tak zákazník a zároveň nezaplatí fakturovanou částku do data splatnosti, vyhrazuje si VŠFS právo účtovat kurzovné v plné výši a vymáhat jej po zákazníkovi.

Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy ve všech případech.

Platební podmínky

Cena zkoušky/kurzu je v nabídce vzdělávání uváděna bez DPH.

Úhrada zkoušky/kurzu se provádí převodním příkazem. 

U platby převodním příkazem, proveďte platbu dle instrukcí a na účet uvedený v potvrzení přijetí přihlášky/zařazení ke zkousce/kurzu. Daňový doklad - faktura bude vystavena účastníkům kurzu po jeho skončení.

Platbu v hotovosti je možno uskutečnit pouze u kurzů pro studenty na pokladně:

 1. Vysoké školy finanční a správní, a.s. Estonská 500, Praha 10 (č. dv. E229)
  Pokladní hodiny:
  Po 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00
  Út 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00
  St 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00
  Čt 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00
  Pá 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00
  koná-li se kurz v učebnách Vysoké školy finanční a správní, a.s. a BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, a.s. na níže uvedených adresách:
  • Estonská 500, Praha 10
  • Vltavská 12, Praha 5
 2. studijního střediska Vysoké školy finanční a správní, a.s., ulice Pionýrů 2806, Most
  Pokladní hodiny:
  Po, St, Pá 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00
  Út, Čt 9.00 - 12.00
  koná-li se kurz v učebnách Studijního střediska v Mostě.
 3. studijního střediska Vysoké školy finanční a správní, a.s., ulice T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
  Pokladní hodiny
  Po-Pá 9.00 - 11.00; 13.00-15.00
  koná-li se kurz v učebnách Studijního střediska v Karlových Varech.

Realizace

Zkoušky a kurzy se konají v učebnách Vysoké školy finanční a správní, a.s. na níže uvedených adresách:

 • Estonská 500, Praha 10
 • Vltavská 12, Praha 5
 • ulice Pionýrů 2806, Most
 • T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

Pořizování audiovizuálních záznamů

Pořizování audiovizuálních záznamů ze zkoušek a kurzů je zakázáno. V případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Informace a kontakty

Naleznete zde.