Smluvní podmínky a organizační pokyny

1. Přihlášky k účasti

Přihlášky na kurzy přijímáme pouze v elektronické podobě.

Na vybraný kurz se můžete přihlásit registrací přímo přes www.vsfs.cz/kurzy, nejpozději den před jeho konáním. V den konání je možné se přihlásit pouze na základě telefonické konzultace a následným zasláním žádosti na e-mail v sekci Kontakty.

Všechny došlé přihlášky potvrzujeme v pořadí podle termínu doručení.

Zaslané přihlášky jsou závazné.

Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas se smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

2. Změny objednávek a stornovací podmínky

Odhlášení z kurzu přijímáme pouze zasláním informace na e-mail v sekci Kontakty.

Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem kurzu.
Při zrušení účasti v době mezi 2. a 7. dnem před konáním kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.

Při stornu 1 den před konáním a v den konání kurzu nebo při neomluvené absenci je účtováno kurzovné v plné výši.

Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu.

3. Platební podmínky

Cena kurzu je v nabídce vzdělávání uváděna bez DPH.

Úhrada kurzu se provádí převodním příkazem nebo v hotovosti.

V případě platby převodním příkazem, proveďte platbu dle instrukcí a na účet uvedený v potvrzení přijetí přihlášky/zařazení do kurzu. Daňový doklad - faktura bude vystavena účastníkům kurzu po jeho skončení.

Platbu v hotovosti je možno uskutečnit na pokladně:

 1. Vysoké školy finanční a správní, a.s. Estonská 500, Praha 10 (č. dv. E229)
  Pokladní hodiny:
  Po, St 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.45
  Út, Čt, Pá 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00
  koná-li se kurz v učebnách Vysoké školy finanční a správní, a.s. a BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, a.s. na níže uvedených adresách:
  • Estonská 500, Praha 10
  • Vltavská 12, Praha 5
 2. studijního střediska Vysoké školy finanční a správní, a.s., ulice Pionýrů 2806, Most
  Pokladní hodiny:
  Po, St, Pá 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00
  Út, Čt 9.00 - 12.00
  koná-li se kurz v učebnách Studijního střediska v Mostě.
 3. studijního střediska Vysoké školy finanční a správní, a.s., ulice T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
  Pokladní hodiny
  Po-Pá 9.00 - 11.00; 13.00-15.00
  koná-li se kurz v učebnách Studijního střediska v Karlových Varech.

4. Realizace

Kurzy se konají v učebnách Vysoké školy finanční a správní, a.s. na níže uvedených adresách:

 • Estonská 500, Praha 10
 • Vltavská 12, Praha 5
 • ulice Pionýrů 2806, Most
 • T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

5. Informace a kontakty

Mgr. Martina Linhartová
tel: 255 785 727 / mob:  606 036 980 / martina.linhartova@vsfs.cz

Ing. Iveta Lejčarová
tel: 255 785 728 / mob: 724 125 845 / iveta.lejcarova@vsfs.cz

Ing. Tereza Fialová
tel: 255 785 726 / mob: 770 165 008 / tereza.fialova@vsfs.cz

Bc. Aneta Przybylová
tel: 255 785 728 / mob: 724 134 897/ aneta.przybylova@vsfs.cz

Bc. Michaela Nedělová
tel: 255 785 726 / mob: 724 130 028 / michaela.nedelova@vsfs.cz

 

6. Pořizování audiovizuálních záznamů

Pořizování audiovizuálních záznamů z kurzu je zakázáno. V případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).