section

Fakulta právních a správních studií

Vedení fakulty

děkan doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
210 088 813
27832@mail.vsfs.cz
proděkan pro výzkum a publikační činnost prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
210 088 813
28431@mail.vsfs.cz
proděkan pro pedagogickou práci JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
210 088 813
31004@mail.vsfs.cz
asistentka Tereza Švestáková
255 785 731
tereza.svestakova@vsfs.cz

KATEDRA VEŘEJNÉHO A EVROPSKÉHO PRÁVA

vedoucí katedry

JUDr. Markéta Brunová, Ph.D.
marketa.brunova@mail.vsfs.cz

zástupce vedoucího katedry doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
28295@mail.vsfs.cz
asistentka

Tereza Švestáková
255 785 731
tereza.svestakova@vsfs.cz

KATEDRA OBČANSKÉHO A PRACOVNÍHO PRÁVA

vedoucí katedry

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

30051@mail.vsfs.cz

asistentka

Bc. Kateřina Pejskarová
255 785 731
katerina.pejskarova@vsfs.cz

KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA A VEŘEJNÉ SPRÁVY

vedoucí katedry

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
pmates@mail.vsfs.cz

asistentka Bc. Kateřina Pejskarová
255 785 731
katerina.pejskarova@vsfs.cz

KATEDRA KRIMINALISTIKY A FORENZNÍCH DISCIPLÍN

vedoucí katedry prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
210 088 813
28431@mail.vsfs.cz
asistentka

Tereza Švestáková
255 785 731
tereza.svestakova@vsfs.cz