section

Fakulta ekonomických studií

VEDENÍ FAKULTY

děkan

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
karel.havlicek@vsfs.cz

proděkan pro výzkum a publikační činnost

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
otakar.schlossberger@vsfs.cz

proděkan pro pedagogickou práci

Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.
tomislav.potocky@vsfs.cz

vedoucí sekce anglických oborů

PhDr. Karel Eliáš, CSc.
karel.elias@mail.vsfs.cz

asistentka

Lenka Bažantová
210 088 802
lenka.bazantova@vsfs.cz

KATEDRA FINANCÍ

vedoucí katedry

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
otakar.schlossberger@vsfs.cz

zástupce vedoucího katedry

Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
krivohlavek@mail.vsfs.cz

asistentka

Lenka Pokorná
210 088 814
lenka.pokorna@vsfs.cz

KATEDRA EKONOMIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

vedoucí katedry

doc. Radim Valenčík, CSc.
radim.valencik@vsfs.cz

asistentka

Lenka Pokorná
210 088 814
lenka.pokorna@vsfs.cz

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

vedoucí katedry

Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
210 088 804
9895@mail.vsfs.cz

asistentka českých studijních oborů

Mgr. Lucie Ektilahová

asistentka anglických studijních oborů               

Ing. Edita Jerie, DiS.
210 088 804
edita.jerie@vsfs.cz

KATEDRA INFORMATIKY A MATEMATIKY

vedoucí katedry

RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
lansky@mail.vsfs.cz

vedoucí sekce matematiky

RNDr. Ivan Havlíček, CSc.
ivan.havlicek@vsfs.cz

asistentka

Ivana Plačková
210 088 831
barbora.ptackova@vsfs.cz

KATEDRA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

vedoucí katedry

doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
ondrej.roubal@vsfs.cz

zástupce vedoucího katedry

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
29146@mail.vsfs.cz

asistentka českých studijních oborů

Květoslava Dolejšová
210 088 805
kvetoslava.dolejsova@vsfs.cz

asistentka anglických studijních oborů

Ing. Edita Jerie, DiS.
255 785 804
edita.jerie@vsfs.cz 

KATEDRA JAZYKŮ

vedoucí katedry

Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.
tomislav.potocky@vsfs.cz

zástupce vedoucího katedry

PhDr. Ladislava Knihová
9954@mail.vsfs.cz

asistentka

Ivana Plačková
210 088 826
ivana.plackova@vsfs.cz