section

VŠFS očima studentů

3. Mezinárodní srovnávací výzkum studentů v EU

Studenti VŠFS se každoročně zúčastňují šetření, které ve 24 zemích Evropy organizuje německý institut Trendence.

  • Výsledky z roku 2011 opakovaně ukazují, že studenti VŠFS si vybírají tuto školu, protože očekávají vysokou kvalitu a praktickou orientaci výuky. Po zkušenostech ze studia pak 68 % studentů VŠFS označuje úroveň výuky jako vysokou, zatímco studenti ostatních škol v ČR takto hodnotí své školy jen z 64 %.
  • Podle názoru studentů VŠFS poskytuje nezbytné znalosti pro uplatnění na pracovním trhu – tento názor sdílí 60 % studentů VŠFS, což je na evropské úrovni a výše než uvádějí studenti ostatních škol v ČR (viz graf 5).

Graf 5: Souhlas s výrokem „Škola poskytuje nezbytné znalosti pro uplatnění na pracovním trhu.“

 

  • Studenti VŠFS jsou ve srovnání se studenty ostatních vysokých škol optimističtější, pokud jde o očekávaný příjem ze zaměstnání po absolvování školy: očekávají roční příjem v průměru ve výši 16 021 EUR, studenti ostatních českých škol pouze 13520 EUR.
  • Studenti VŠFS jsou ve srovnání se studenty v jiných zemích EU i ostatních českých vysokých škol optimističtější i pokud jde o budoucí kariéru: obavy z budoucnosti vyjadřuje pouze 26 % studentů VŠFS, 34 % studentů ostatních vysokých škol a 56 % studentů v ostatních zemích EU (viz Graf 6).

Graf 6: Souhlas s výrokem „Obávám se mojí budoucí kariéry“