section

VŠFS očima studentů

2. Hlavní výsledky z porovnání hodnocení studia na VŠFS s ostatními vysokými školami v ČR

  • Studium na VŠFS je dobrou přípravou na povolání – podle výzkumu studentů českých vysokých škol 79 % studentů VŠFS považuje své studium za dobrou přípravu na povolání, v tomto hodnocení se neliší od studentů veřejných vysokých škol s ekonomickým a sociálně-vědním zaměřením ani od svého největšího konkurenta mezi veřejnými vysokými školami.
  • VŠFS naplňuje očekávání studentů i pokud jde o osobní rozvoj – studenti VŠFS se od studentů veřejných vysokých škol i svého největšího konkurenta mezi veřejnými vysokými školami neliší ani v hodnocení studia z hlediska naplnění jejich očekávaní týkajících se osobního rozvoje.
  • Studenti VŠFS pozitivně hodnotí své učitele – 95 % studentů VŠFS se domnívá, že na jejich škole převažují komunikativní a dostupní učitelé. V tomto ohledu vidí studenti VŠFS podmínky pro studium jako příznivější než studenti veřejných vysokých škol podobného zaměření (93 %), zejména pak ve srovnání se studenty navštěvujícími školu, která je největším konkurentem VŠFS mezi veřejnými vysokými školami (91 %).
  • Studenti VŠFS se setkávají s arogantními, přezíravými a neosobními učiteli v mnohem menší míře než studenti na jiných školách – 29 % studentů VŠFS se nikdy nesetkalo s arogantním, přezíravým a neosobním učitelem a dalších 64 % se s takovými učiteli setkává jen občas. Studenti na veřejných vysokých školách podobného zaměření jsou na tom hůře: tam se s arogantním, přezíravým a neosobním učitelem nikdy nesetkalo jen 18 % studentů, občas se s takovými učiteli setkává 70 % studentů, velmi často na takové učitele narazí téměř 10 % studentů. Ještě hůře jsou na tom studenti navštěvující veřejnou školu, která je největším konkurentem VŠFS: s arogantním, přezíravým a neosobním učitelem se nikdy nesetkalo jen 8 % studentů, občas se s takovými učiteli setkává 76 % studentů, velmi často dokonce 14 % studentů.
  • VŠFS je studenty vnímána jako škola poskytující konkurenceschopné vzdělání – v komplexním hodnocení školy ze strany studentů si VŠFS vede stejně dobře jako veřejné vysoké školy s podobným zaměřením, ale výrazně lépe než hlavní konkurent VŠFS mezi veřejnými vysokými školami (viz Graf 1). Ještě lépe si VŠFS vede v hodnocení studia z hlediska přípravy na povolání, osobního rozvoje a přístupu učitelů - z tohoto hlediska je svými studenty VŠFS hodnocena lépe než veřejné vysoké školy (Graf 3).

Graf 1: Komplexní percepce kvality školy

 

Graf 2: Percepce kvality poskytovaného vzdělání

 

  • Studenti VŠFS očekávají ve srovnání se studenty veřejných vysokých škol podobného zaměření vyšší příjmy – obecně platí, že studenti soukromých vysokých škol očekávají ve srovnání se studenty veřejných vysokých škol vyšší příjmy; to platí i pro studenty VŠFS, kteří očekávají tři roky po absolvování školy významně vyšší příjmy, než studenti veřejných vysokých škol s ekonomickým a sociálně-vědním zaměřením (viz Grafy 3 a 4). 

Graf 3: Očekávaný příjem tři roky po absolvování

 

Graf 4: Očekávaný příjem tři roky po absolvování (pouze denní studium)