section

VŠFS očima studentů

1. Hlavní výsledky z pravidelného zkoumání postojů studentů VŠFS

  • VŠFS znamená kvalitní vzdělání – to si myslí po prvních dvou semestrech studia na VŠFS 93 % oslovených posluchačů (z celkového počtu 701 respondentů). Právě přesvědčení, že VŠFS poskytuje kvalitní vzdělánía vysokou odbornou úroveň pedagogů je jedním z hlavních důvodů k zahájení studia na VŠFS.
  • Opět bych si vybral VŠFS – pokud by se naši studenti po zkušenostech s prvním rokem studia na VŠFS měli rozhodovat pro studium na vysoké škole, opět by se pro VŠFS rozhodlo celkem 83 % našich posluchačů. Po tříleté zkušenosti se studiem na VŠFS by tato škola zůstala první volbou vysokoškolských studií pro 82 % posluchačů.
  • Podmínky studia na VŠFS – naši studenti hodnotili na konci prvního ročníku celkové podmínky studia na VŠFS na škále 1 – 5 (1 – nejlepší; 5 – nejhorší). Celkový průměr tohoto kritéria dosáhl podle odpovědí velmi pozitivního průměru 1,9.
  • Před studiem na VŠFS zkušenosti s jinou VŠ – celkem 24,3 % současných posluchačů bakalářského studia na VŠFS má zkušenost s předchozím studiem na jiné vysoké škole. Tento podíl studentů srovnával a hodnotil na škále 1-5 (1 – nejlepší; 5 – nejhorší) různé oblasti na VŠFS a předchozí VŠ. Podle odpovědí je hodnocen přístup pedagogů ke studentům na VŠFS celkovým průměrem 1,9, zatímco stejná oblast na předcházející VŠ výrazně méně příznivěji, a to průměrem 3,2. Práce studijního oddělení dosahuje na VŠFS podle odpovědí průměru 1,7, oproti průměru 3,0 na ostatních školách.
  • Absolventi jsou rádi, že studovali VŠFS – význam absolvování VŠFS manifestuje celkem 82 % všech držitelů akademických titulů z VŠFS.
  • Absolventi VŠFS mají práci – zkušenosti se získáním zaměstnání absolventů VŠFS jsou příznivé. Celkem 57 % našich absolventů pracovalo již během studia, každý třetí našel po absolutoriu VŠFS zaměstnání bez větších problému (10 % zcela bez problémů).