section

Studijní středisko Most

V akademickém roce 2018/2019 lze na středisku studovat níže uvedené obory v prezenční i kombinované formě:

Bakalářské studium

program
program / obortitulforma
Hospodářská politika a správa
(B6202)
Veřejná správa Bc.P+K
Ekonomika a management
(B6208)
Marketingová komunikace Bc.P+K
Řízení podniku a podnikové finance Bc.P+K
Bezpečnostně právní studia
(B6806)
Bezpečnostně právní studia Bc.P+K

Navazující magisterské studium

program
program / obortitulforma
Hospodářská politika a správa
(N6202)
Veřejná správa Ing.P+K
Ekonomika a management
(N6208)
Marketingová komunikace Ing.P+K
Řízení podniku a podnikové finance Ing.P+K
Bezpečnostně právní studia
(N6806)
Bezpečnostně právní studia Mgr.P+K

P - prezenční studium,  K - kombinované studium,  P+K - prezenční studium, kombinované studium

 

Kontakty na studijní středisko

Foto