Vysoká škola finanční a správní - Klub TIM

TIMOVY STRAVENKY - GASTRO TIM

Podmínky poskytování stravenek

  1. nárok na stravenky vzniká každému zaměstnanci s pracovním úvazkem 40 hod týdně,
  2. zaměstnanec má možnost písemně požádat oddělení personální a mezd o poskytování sníženého či nulového počtu stravenek Gastro TIM,
  3. akademičtí zaměstnanci mohou požádat kvestorku o stravenky Sodexho PASS na dny, kdy jejich výuka na Vltavské 12 probíhá mezi 10:00 až 14:00 hod. Bude-li pedagog působit v jednom dni na Estonské a zároveň na Vltavské a bude-li v době vydávání obědů přítomen na Estonské, bude mu za tento den poskytnuta stravenka GastroTim.

K žádosti je nutné přiložit aktuální rozvrh, na základě něhož bude konkrétní žádost posouzena.