section

Loga projektu

Výstupy projektu

Distanční studijní texty vytvořené za podpory projektu:

1. Aplikační software 1

2. Aplikační software 2

3. Bakalářský seminář

4. Bankovnictví

5. Databázové systémy

6. Diplomový seminář

7. Ekonomické aplikace teorie her

8. Euroregiony

9. Finanční analýza podniku

10. Oceňování podniku

11. Podnikové finance A1

12. Podpora prodeje

13. Programování v jazyce C

14. Řízení vztahů se zákazníky

15. Sociologie B2

16. Současné teorie finančních služeb

17. Soudobé finanční trhy

18. Teorie her pro manažery

19. Účetnictví B

20. Veřejné politiky

21. Vývoj ekonomických teorií

22. Vývoj médií

23. Základy evropského práva

24. Zdroje financování podniku

25. Základy politologie

26. Základy práva

27. Základy statistických metod

28. Tvorba distanční studijní opory

Stáhnout texty:

ZIP archiv stáhnout, 87 MB (formát ZIP - pro nové verze komprimovacích programů)

ZIP archiv stáhnout, 128 MB (formát RAR - kompatibilní se staršími programy)

 

Praha a EU: Investujeme do Vaší budoucnosti
Evropský sociální fond