section

GLOBAL PROGRAM - VÝHODY STUDIA:

  • po úspěšném absolvování kurzů získání amerického vzdělání a titulu BSBA
  • významná úspora času a minimalizace školného za BSBA zkrácení času studia - původní čtyřleté bakalářské studium City University of Seattle je ve formě Global programu na VŠFS zkráceno na 3 roky
  • získání statutu studenta a člena akademické obce City University of Seattle s přístupem k informačním zdrojům
  • vlastní profil studia na stránkách City University of Seattle využitelný jako reference
  • možnost zapojit se do programu studentské mobility v celé síti City University of Seattle
  • americký diplom BSBA vydaný přímo City University of Seattle.
  • zdokonalení se v anglickém jazyce na akademické a business úrovni