section

Meziregionální partnerská síť mezi výzkumnými institucemi a vysokými školami

Vznik Meziregionální partnerské sítě mezi výzkumnými institucemi a vysokými školami je další klíčovou aktivitou projektu MULTIEFEKTY - Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Hlavním posláním sítě je prohloubení vazeb mezi teorií a praxí, docílení synergetických efektů v přípravě mladé generace, předávání know-how v oblasti transferu znalostí a společné řešení projektů. Do této sítě jsou postupně zapojovány ty instituce, jejichž zaměstnanci či studenti absolvovali vzdělávací program tohoto projektu. Postupně lze do projektu zapojit i další instituce, které budou mít zájem o zapojení se do partnerské sítě.

Hlavní důvody existence sítě:

  1. Potřeba spolupracovat na přípravě a realizaci projektů, které mají dopad na rozvoj praktických znalostí studentů a zvýšení konkurenceschopnosti absolventů těchto škol.
  2. Snazší přístup studentů na výzkumná pracoviště.
  3. Získávání mladých zaměstnanců orientovaných na vědu a výzkum.
  4. Vytvoření informační platformy jako komunikační základny sítě.

Nástroje sítě:

  1. Odborné semináře.
  2. Rámcové dohody o zapojení jednotlivých partnerských subjektů do sítě.
  3. Portál obsahující relevantní databáze
    http://www.vsfs.cz/platforma

Databáze:

Databáze, vytvořená z projektu, bude mít dvě části:

  • obecnou (základní údaje o osobě)
  • speciální, která bude obsahovat samostatné části:
    • OFFICE – zaměřená na schopnost administrativně připravovat a zajišťovat konkrétní projety a granty.
    • AKADEMIK – zaměřená na pedagogické a vědeckovýzkumné aktivity, rozdělené na obory.
    • PRAKTIK – zaměřená na vědecké, výzkumné nebo inovační aktivity v rámci konkrétní profese.

Udržitelnost sítě:

Po ukončení projektu bude síť s databází spravována Vysokou školou finanční a správní. Všechny zúčastněné subjekty budou mít databázi k dispozici přes správce systému. U něho mohou kdykoliv žádat o relevantní informace z výše uvedených částí. Zapojení dalších subjektů a postupné rozšiřování databáze povede k udržitelnosti této klíčové aktivity i po skončení projektu.