section

Univerzita 3. věku

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých 14hodinových kurzů, jež si volí dle zájmu z nabídky.

Postavení VŠFS v projektu

VŠFS, a.s. je realizátorem projektu, zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí (učebny, lektory).

Partneři: Statutární město Most, Město Litvínov, United Energy, Svaz důchodců ČR, První mostecká a.s. – přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

PaedDr. Václav Netolický

Cíle projektu

 • Rozšířit vzdělávací nabídku o kategorii seniorů.

 • Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Doba trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 18. cyklu (zimní semestr 2014/2015)

18. cyklus bude zahájen 10. 10. 2014 a potrvá do 27. 1. 2015

Výuka probíhá:

v úterý 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.
ve čtvrtek       08:45 – 10:15     10:30 – 12:00 hod.
v pátek 08:00 – 09:30 09:45 – 11:15 hod.


Konkrétní termíny a časy výuky jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.

Hodinová dotace na každý kurz je 14 vyučovacích hodin, tj. 7x dvouhodinový blok 1x za 14 dní.

Cena za kurz je 300 - 500 Kč. Výše ceny je uvedena v přihlášce.

počítačové kurzy: 500 Kč/kurz/semestr               
jazykové kurzy: 400 Kč/kurz/semestr
málopočetné kurzy: 400 Kč/kurz/semestr
ostatní kurzy: 300 Kč/kurz/semestr


Nabídku kurzů 18. cyklu tvoří 19 kurzů a 3 bezplatné přednášky EUROPE DIRECT Most.

Nabízené kurzy v 18. cyklu

(v závorce je pořadové číslo dle přihlášky)

Počítačové kurzy:

 • (6) OS Windows – základní ovládání pro začátečníky a WORD, Mgr. Jitka Pětová
 • (15) Internet, Mgr. Jitka Pětová
 • (19) Malování – grafika rastrová, Mgr. Jitka Pětová

Jazykové kurzy:

 • (4) Anglický jazyk pro mírně pokročilé, Mgr. Zuzana Šimonová
 • (12) Anglická konverzace pro pokročilejší, Mgr. Zuzana Šimonová 
 • (10) Německý jazyk pro mírně pokročilé, Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr

Pohybové kurzy::

 • (9) Jóga 2, Vladimíra Švantnerová
 • (18) Zdravý životní styl 8, Iva Lencová

Hudební kurzy:

 • (17) Toulky hudební minulostí 2, Mgr. Jaromíra Merhoutová

Kurzy z oblasti historie:

 • (8) Sumer 1 – jedna z nejstarších civilizací, Ing. Jaroslav Srkal

Kurzy z oblasti osobního rozvoje a trénování paměti:

 • (5) Principy života, Radim Žáček
 • (13) Astrologie – principy, význam a využití v dnešní době, Radim Žáček
 • (7) Trénování paměti pro seniory, Mgr. Kamila Jonášová

Kurzy zaměřené na region Mostecko:

 • (11) Místopis Mostecka 5, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA
 • (1) Rekultivační proměny Mostecka, Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

Kurzy zaměřené na přírodu:

 • (3) Základy astronomie 2, Bc. Zdeněk Tarant
 • (16) Léčivé rostliny, dary přírody, PaedDr. Jiří Roth

Kurzy zaměřené na religionistiku:

 • (14) Biblické příběhy, Mgr. Pavla Vitoušková

Kurzy zaměřené na finanční gramotnost:

 • (2) Finanční gramotnost, Ing. Otto Münch

Přednášky EUROPE DIRECT Most:

 • (20) Ponor do hlubin Středozemí Evropy, Ing. Pavel Rosenlacher

 • (21) Ze Středozemního moře k břehům Itálie, Ing. Pavel Rosenlacher

 • (22) Sicílie – horoucí krajina Evropy, Ing. Pavel Rosenlacher

Obsah kurzů zimního semestru 2014/2015 (18. cyklu) Univerzity 3. věku

PDF obsah kurzů, 1.2 MB

V případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků nebude kurz otevřen a peníze budou zájemcům vráceny. Minimální a maximální počet účastníků kurzu je uveden v přihlášce.

Způsob přihlášení na zimní semestr 2014/2015 (18. cyklus)

Přihláška na zimní semestr 2014/2015 Univerzity 3. věku:

PDF přihláška, 244 kB / MS Excel přihláška, 353 kB

 

 

NOVĚ: Informace ke studiu, ve kterých najdete podrobné informace o způsobu přihlášení, kurzovném, co s sebou na kurz, o náročnosti kurzů, výuce, osvědčení atd.

PDF informace ke studiu, 154 kB

 

Přihlášku spolu s platbou je nutno odevzdat NEJPOZDĚJI do 25. 9. 2014.

KDE: VŠFS, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806,  kancelář M06 (Bc. Martina Štrumlová)

KDY:  24. 6. 2014 – 25. 9. 2014

Úterý:   09 – 11 hod. a 13 – 15 hod. (kromě 22. 7. 2014)
Středa: 09 – 11 hod. a 13 – 15 hod. (kromě 23. 7. 2014)
Čtvrtek: 09 – 11 hod. a 13 – 15 hod. (kromě 24. 7. 2014)


Rezervace místa v kurzu: Přihlášku je možné zaslat i předem elektronicky na e-mail: martina.strumlova@vsfs.cz a zajistit si tak REZERVACI místa v kurzu s podmínkou, že kurzovné bude zaplaceno na pokladně do 18. 9. 2014. Při nezaplacení do tohoto termínu bude přihláška automaticky vyřazena.

Úhrada kurzovného je možná pouze v hotovosti na pokladně studijního střediska VŠFS, a.s. Most.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Štrumlová
Telefon: 476 707 685
E-mail: martina.strumlova@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most,
Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)