section

VI. Vzdělávací blok: Vytváření kvalitních týmů VaV a jejich další rozvoj

Celý VB je založen na identifikování nejvýznamnějších kompetencí, které jsou relevantní pro vědeckovýzkumnou činnost, týmovou spolupráci v této oblasti a využití výsledků vědeckovýzkumné činnosti v praxi. Jmenovitě se jedná o kompetence inovační, systematizační, komunikační a realizační.

VB je složen ze MS Word 3 vzdělávacích modulů, 41 kB

Rozsah přímé výuky: 24 hodin

Gestor: Doc. Radim Valenčík, CSc.