section

V. Vzdělávací blok: Transfer technologií a metodika posouzení hodnoty inovace

Termíny jako inovace, Evropský inovační prostor, stupně inovací, transfer technologií, technologické inkubátory, spin-off firmy, technologické parky, rizikový kapitál, business angel, skaut pro inovace, inovační firmy, ochrana duševního vlastnictví,… to je několik termínů z řady dalších, kterým je potřeba v době znalostí společnosti dobře rozumět a v praxi uplatňovat.

VB je složen ze MS Word 3 vzdělávacích modulů, 41 kB

Rozsah přímé výuky: 20 hodin

Gestor: RNDr. Ivan Dvořák, CSc., PGCertKT(Open)