section

IV. Vzdělávací blok: Šíření výsledků VaV

Úspěšné firmy se udržují v hospodářské soutěži svými inovačními programy. Z několika zdrojů nápadů pro inovace je tím nejdůležitějším výzkum a vývoj. Inovační projekty jsou záležitostí velmi drahou a velmi riskantní. Navíc se v globalizovaném světě výrazně mění charakter inovací. Ještě před 30 lety převládalo paradigma tzv. uzavřené inovace. Nejdůležitější výzkum probíhal ve firmách „pod pokličkou“ a v plném rozsahu. Tento model se však v důsledku řady erozních činitelů jeví jako málo účinný ve srovnání s tzv. otevřenou inovací, kdy firmy v rozsáhlé míře využívají poznatky a zkušenosti vzniklé jinde a svým vlastním výzkumem pouze doplňují prázdná místa. V prostředí otevřené inovace je největším hříchem praxe často užívaná v uzavřené inovaci – když se výsledky výzkumu přímo nehodí, odloží se do „šuplíku“ s tím, že se k nim firma vrátí, až nastane vhodná chvíle. Marketing, komunikace s odbornou veřejností, osvěta, propagace vědy a výsledků výzkumu a vývoje – to jsou činnosti, bez kterých otevřená inovace nemůže fungovat.

VB je složen ze MS Word 3 vzdělávacích modulů, 40 kB

Rozsah přímé výuky celkem: 16 hodin

Gestor: Doc. Ing. Milan Kašík, CSc.