section

III. Vzdělávací blok: Základy projektového řízení

Dobrá příprava i úspěšná realizace projektu vyžaduje nejenom celou řadu odborných i organizačních znalostí, ale i znalost evropských politik a priorit EU. Kvalitní projektový záměr je základem. K tomu, aby se z něj stal projekt doporučený k realizaci, se musí udělat celá řada náročných úkonů (studie proveditelnosti, CBA, žádosti o grant či dotaci v předepsaných formách, kontaktování domácích i zahraničních partnerů…). Vlastní realizace projektu je provázena řadou administrativně-organizačních úkonů, které jsou pro úspěšné ukončení projektu nepostradatelné.

VB je složen z MS Word 5 vzdělávacích modulů, 42 kB

Rozsah přímé výuky celkem: 28 hodin

Gestorka: Mgr. Jaroslava Barbara Sporková