section

I. Vzdělávací blok: Rozvoj kompetencí výzkumných pracovníků

Kompetence jako předpoklad výkonu člověka v moderních organizacích a v konkurenčním prostředí. Kompetence jako schopnosti člověka vykonávat konkrétní práci a schopnost efektivního chování ve vztahu k jiným osobám a požadavkům organizace. Specifika kompetencí tvůrčího pracovníka. Pozice a kontrola vztahů v pracovních skupinách, mezilidské vztahy, genderové a generační souvislosti. Zvládání zátěžových situací. Osobnost v interpersonálních vztazích. Sebereflexe, emoce a racionální myšlení. Poruchy chování a sociální deviace. Zvládání konfliktů a stresů v osobním i profesním životě. Rozhodovací procesy a faktory jejich ovlivňování. Plánování a využívání času jako předpoklad racionální činnosti, výkonu a zdravého způsobu života. Tvořivé myšlení, formulace problémů a hledání řešení – intuice a invence. Specifičnost kreativity, invence a intuice ve vědě. Metodologický stereotyp. Inspirace (logická) a invence. Invence, intuice a problém „důkazu“. Význam schopnosti efektivní komunikace a prezentace na veřejnosti.

VB je složen ze MS Word 6 vzdělávacích modulů, 43 kB

Rozsah přímé výuky: 32 hodin

Gestor: Prof. Ing. František Zich, DrSc.