section

Aktuality

V termínu 12. – 14. dubna 2012 se konala poslední vzdělávací aktivita projektu – 3-denní školení pro členy AKTOP, o.s. (Asociace odborníků a institucí v oblasti transferu znalostí) na Hrubé Skále.

Dne 29. března 2012 proběhla v konferenčním sále hotelu Olšanka na Praze 3 závěrečná odborná konference projektu. MS Word program konference, 79 kB

Dne 12. března 2012 proběhl na Hněvíně v Mostě odborný seminář projektu zaměřený na výstupy Klíčové aktivity č. 6 zaměřené na vytvoření Meziregionální partnerské sítě projektu. Semináře se účastnili partneři této sítě.

Dne 15. června 2011 proběhl poslední vzdělávací modul vzdělávacího programu MULTIEFEKTY v Řeži. Účastníkům budou předány certifikáty o absolvování.

Dne 10. června 2011 proběhla celodenní exkurze v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži (www.ujv.cz), pořádána pro účastníky a akademické pracovníky v projektu MULTIEFEKTY.

Dne 29. dubna 2011 proběhl v prostorách Bankovní akademie, a.s., PRAHA odborný seminář v rámci projektu „Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách“. Zahájení proběhlo za účasti ředitele Institutu celoživotního vzdělávání PaedDr. Miroslava Luczky. Odborný seminář byl zaměřen na informace o průběhu II. fáze projektu a plánovaných aktivitách ve III. fázi. Dále bylo projednáváno partnerství v rámci Meziregionální partnerské sítě a možnosti další spolupráce s partnery.
MS Word Program semináře, 80 kB

Od února 2011 je v rámci klíčové aktivity projektu - vytvoření Meziregionální partnerské sítě projektu „Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách“ připravována softwarová platforma sítě, jejíž podstatou je vytvoření a propojení databáze expertů na projekty s databází vědeckých a výzkumných pracovníků. Platforma bude využita k rychlému vyhledávání potenciálních řešitelských týmů na úrovni: instituce, regionu nebo tematicky zaměřeného problému. Do projektu se mohou zapojit i další instituce, které budou mít zájem o zapojení se do Meziregionální partnerské sítě.
http://www.vsfs.cz/?id=1702

Dne 22. 11. 2010 se konalo již 10. Zasedání Řídícího výboru projektu s tímto programem:
1. Zahájení
2. Rozdělení činností v projektu mezi VŠFS Praha a studijní střediska VŠFS Most a Kladno v AR 2010/2011
3. Stav zajištění vzdělávacího programu pro II. fázi projektu
4. Výsledky odborného semináře projektu konaného 7. 10. 2010 v Mostě
5. Zajištění realizace vzdělávacího programu ve Středočeském a Ústeckém kraji
6. Řešení problematiky KA 06 - vytvoření partnerské sítě - Platforma Meziregionální partnerské sítě
7. Závěr
MS Word Zápis z jednání, 81 kB

Dne 6. října 2010 bude slavnostně zahájen ve studijním středisku VŠFS Kladno druhý běh vzdělávacího programu.
Zahájení proběhne za účasti prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy VŠFS RNDr. Petra Budinského, CSc. a ředitele projektu PaedDr. Miroslava Luczky. První vzdělávací den bude zaměřen na projektové řízení, konkrétně na možnosti získání finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů.
Více viz http://www.vsfs.cz/?id=1474

Dne 30. srpna 2010 se konalo 9. zasedání Řídícího výboru projektu s tímto programem:
• Komplexní evaluační vyhodnocení pilotní části
• Stav zajištění vzdělávacího programu pro II. fázi projektu
• Organizační zajištění vzdělávacích běhů ve Středočeském kraji
• Stav organizačního zajištění projektu na studijním středisku Kladno
• Propagace projektu + vydání osvědčení absolventům pilotní části
• Řešení problematiky KA 06 - vytvoření partnerské sítě - Platforma Meziregionální partnerské sítě
MS Word Zápis z jednání, 70 kB

Dne 7. června 2010 proběhne 8. zasedání Řídícího výboru projektu, které bude věnováno zejména pilotnímu ověření vzdělávacího programu a marketingové strategii týkající se dalších vzdělávacích běhů programu. Členové ŘV se budou věnovat i otázkám spojeným se vznikem Partnerské sítě.
MS Word Zápis z jednání, 71 kB

Dne 1. června 2010 byla ukončena vzdělávací akce pilotního běhu vzdělávacího programu MULTIEFEKTY zaměřená na poslední ze šesti vzdělávacích bloků. Jejím tématem bylo vytváření kvalitních týmů pro výzkum a vývoj. Na rozdíl od ostatních akcí pilotního běhu, které probíhaly jako jednodenní kurzy, bylo toto školení zorganizováno jako výjezdní třídenní školení.

Dne 15. března 2010 se uskuteční v pořadí 7. jednání Řídícího výboru projektu. Hovořit se bude o přípravě vzdělávacích modulů a jejich převedení do e-learningové podoby, budou probrány zkušenosti z realizace prvních vzdělávacích modulů pilotního vzdělávacího běhu, pozornost bude věnována propagaci a popularizaci projektu.
MS Word Zápis z jednání, 68 kB

Slavnostní zahájení pilotní části projektu „Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách“ proběhlo dne 11. února 2010 ve studijním středisku Most, VŠFS, o.p.s.. V úvodu vystoupil RNDr. Petr Budinský, CSc, prorektor pro vzdělávací činnosti a vnější vztahy, VŠFS, o.p.s., který oficiálně zahájil pilotní část projektu.
Dopolední program byl věnování modulu Finanční zdroje pro výzkum a vývoj a odpolední program byl zaměřen na Žádost: ESOP a Benefit7, oba zmíněné moduly lektorovala Mgr. Jaroslava Barbara Sporková.

Projekt bude prezentován na konferenci AEDUCA (Olomouc, září 2009)

Dne 15. srpna 2009 budou s projektem seznámeni zástupci Výzkumného ústavu hnědého uhlí, a.s., Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. a představitelé, VŠ báňská TU Ostrava - studijní středisko Most

Dne 15. července 2009 bude projekt představen vedení Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem