section

Vzdělávací program

Základní informace o vzdělávacím programu MULTIEFEKTY

Hlavním cílem vzdělávacího programu „MULTIEFEKTY“ je systematické zvyšování inovačního potenciálu cílové skupiny projektu tvořené z:

  • Junior researchers
  • Senior researchers
  • Manažerů ve výzkumu a vývoji
  • Vysokoškolských pedagogů
  • Doktorandů
  • VŠ studentů majících zájem o výzkum a vývoj

do jejichž činnosti spadá příprava a realizace inovačních projektů.

Vzdělávací program se člení na šest samostatných vzdělávacích bloků, z nichž pět se dále dělí na samostatné vzdělávací moduly. Zájemce o studium se může rozhodnout
a. pro celý vzdělávací program
b. pro celý vzdělávací blok
c. pro jeden či více vzdělávacích modulů napříč celým vzdělávacím programem.

Ten, kdo absolvuje celý vzdělávací program v rozsahu 144 hodin přímé výuky bude znát vše, co potřebuje pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů, které se týkají oblasti výzkumu, vývoje, inovací i vzdělávání. Vedle ryze konkrétních oborů (získávání finančních prostředků, příprava projektového záměru, zpracovávání studie proveditelnosti a žádosti Benefit i ESOP, finančně-organizační řízení projektu, závěrečné práce na projektu) bude vědět, jak se zapojovat do mezinárodních výzkumných týmů, jak v nich úspěšně fungovat. Navíc se zdokonalí v celé řadě dalších oblastí, jejichž zvládnutí mu usnadní zvládat projekt po celou dobu jeho realizace.

Pro všechny vzdělávací moduly budou připraveny studijní texty, které budou dostupné všem účastníkům vzdělávání na „chráněných“ WWW stránkách.

Absolventi obdrží (malé) osvědčení o absolvování jak jednotlivých vzdělávacích modulů, tak v případě, že se zúčastní čtyř a více vzdělávacích bloků, osvědčení o absolvování dlouhodobého vysokoškolského kurzu.