section

loga

 

Multiplikační efekty

O projektu

Projekt s názvem „Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách“ (dotační titul: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost), který byl realizován od 15. 6. 2009 do 14. 5. 2012, byl zaměřen na systematické zvyšování inovačního potenciálu středočeských a severočeských vědeckých pracovníků a absolventů vysokých škol, do jejichž činnosti spadá příprava a realizace inovačních projektů.

Hlavní cíle projektu:

 • Systematické zvyšování inovačního potenciálu středočeských a severočeských vědeckých pracovníků a absolventů vysokých škol, do jejichž činnosti spadá příprava a realizace inovačních projektů.
 • Připravit a pilotně realizovat interaktivní systém postgraduálních kurzů celoživotního vzdělávání v Mosteckém regionu zaměřený na zvýšení kvalifikace vědeckých pracovníků v daném regionu, který posílí jejich inovační, systematizační, komunikační a realizační kompetence.
 • Propojit tento systém kurzů s iniciováním, přípravou a realizací konkrétních projektů v daném regionu ve spolupráci s místně příslušnými správními, hospodářskými, vzdělávacími, vědeckými, zájmovými a kulturními institucemi.
 • Získané poznatky a zkušenosti vyhodnotit a zpracovat tak, aby ve druhé fázi realizace projektu byly využity nejen v Ústeckém kraji, ale i ve Středočeském kraji.

Další cíle projektu:

 • Ověření a další zdokonalení metodiky zvyšování inovačních, systematizačních, komunikačních a realizačních kompetencí.
 • Vytvoření podmínek pro plné využití synergických efektů formou různých prvků kooperace vědeckých pracovníků v daném regionu (realizační a interdisciplinární týmy).
 • Ověření možnosti využití absolventských sítí VŠ zařízení při vytváření interdisciplinárních týmů zaměřených na přípravu a realizaci výzkumných projektů přispívajících k hospodářskému a sociálnímu rozvoji regionu.
 • Přenesení prvků know-how vytvořených a ověřených v podmínkách přirozeného vědeckého centra do podmínek regionů, které dlouhodobě trpí nedostatečnou intelektuální vybaveností.
 • Vytvoření E-learningu jako účinného nástroje, který usnadňuje studujícím jejich přístup jak ke studijním dokumentům, tak k další doporučené literatuře.

Cílová skupina:

 • Pedagogičtí a další pracovníci zabývající se výzkumnou činností v rámci studijních programů VŠ.
 • Doktorandi působící jak na VŠ, tak ve výzkumných ústavech.
 • Studenti mající zájem o výzkum a vývoj.
 • Pracovníci výzkumných a vývojových organizací.

Obsah projektu:

 1. Příprava vzdělávacího programu složeného z 6 vzdělávacích bloků.
 2. Příprava, realizace a vyhodnocení pilotního běhu kompletního vzdělávacího programu (Most).
 3. Úprava vzdělávacích bloků do konečné podoby.
 4. Nábor posluchačů do dalších běhů vzdělávacího programu (Most, Kladno).
 5. Vytvoření partnerské sítě mezi výzkumnými institucemi a podnikatelským sektorem.
 6. Závěrečná odborná konference a Almanach projektu.

Doba realizace projektu:

15. června 2009 až 14. května 2012

Doba udržitelnosti projektu:

květen 2017

Místo realizace:

 • VŠFS, pracoviště Most a Kladno
 • Ústav jaderného výzkumu v Řeži, a.s.
 • Univerzita Jana Evangelista Purkyně v Ústí nad Labem
 • Technická univerzita Liberec
 • Školní zemědělský podnik při České zemědělské univerzitě v Lánech
 • Realizace jednotlivých modulů pro zapojené instituce ve vybraných lokalitách