O Institutu CŽV

Institut celoživotního vzdělávání Vysoké školy finanční a správní ve spolupráci s Bankovní akademií realizuje vzdělávací kurzy a programy, které prohlubují a rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci všech účastníků, ať jde o studenty, absolventy, akademické pracovníky nebo širokou (odbornou i laickou) veřejnost, a to se zaměřením na ekonomické a finanční vzdělávání, právo, obchod, marketing, IT a oblast osobního rozvoje. 

Naši studenti a absolventi si mohou vybrat z nabídky vzdělávacích kurzů pro:

Studenti a absolventi VŠFS mají 25% slevu na všechny katalogové kurzy. Katalog kurzů.

Dále realizujeme akreditované vzdělávací zkoušky pro:

 

V návaznosti na plán uvolňování podnikatelských a dalších činností, vydaných Vládou ČR ze dne 24. 4. 2020, budou odborné zkoušky na VŠFS, a.s. realizovány od 25. 5. 2020.

Zkoušky budou probíhat za přísných hygienických opatření tak, aby byla zajištěna ochrana jak účastníků zkoušky, tak zkoušejících.
Pro všechny účastníky budeme vypisovat dostatek zkouškových termínů, v případě zájmu o individuální termíny nás neváhejte kontaktovat.

Účastník zkoušky je povinen při vstupu do zkušební místnosti použít přichystanou dezinfekci na ruce a je také povinen mít po celou dobu zkoušky zakrytá nos a ústa (např. rouška, šátek, šála).
Při prezenci bude účastník dodržovat dvoumetrový rozestup mezi dalšími účastníky a také bude dodržovat rozestup při rozsazení účastníků zkoušky ve zkušební místnosti.
Zkoušky se nemůže zúčastnit osoba, u které se projevují v posledních dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti apod.). Zkoušky se dále může účastnit ta osoba, které není známo, že by přišla do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na koronavir označovaný jako SARS CoV-2
.