section

Důležité termíny a zprávy 

Uzávěrky sběru přihlášek ke studiu v akademickém roce 2012/2013

Uzávěrky přihlášek pro bakalářské studium:

 • 1. kolo 29.2.2012
 • 2. kolo 31.3.2012
 • 3. kolo 30.4.2012
 • 4. kolo 31.5.2012
 • 5. kolo 30.6.2012
 • 6. kolo 31.7.2012
 • 7. kolo 31.8.2012

Uzávěrky přihlášek pro navazující magisterské studium:

 • 1. kolo 30.4.2012
 • 2. kolo 31.5.2012
 • 3. kolo 30.6.2012
 • 4. kolo 31.7.2012
 • 5. kolo 31.8.2012

Uzávěrka přihlášek pro doktorské studium:

 • 30.6.2012

Dny otevřených dveří

Přijďte se podívat na Vysokou školu finanční a správní, kde se každý druhý čtvrtek v měsíci konají dny otevřených dveří. Více informací zde. Neváhejte a pojďte studovat na VŠFS!

Kontaktní adresa pro zasílání dotazů, žádostí a přihlášek:

Vysoká škola finanční a správní, z.ú.
Informační centrum
Estonská 500
101 00 Praha 10


Mgr. Vlasta Ditrichová
210 088 844, 602 338 222, vlasta.ditrichova@vsfs.cz

Bc. Jana Zimrmanová
210 088 827, 602 338 222, jana.zimrmanova@vsfs.cz