section

GLOBAL PROGRAM (Ing. + MBA)

Co si představit pod pojmem Global program?

Global program je koncipován pro studenty a uchazeče o magisterské studium na VŠFS, kteří chtějí získat konkurenční výhodu na globalizujícím se trhu práce výbornou znalostí zejména obchodní angličtiny a rozšířením svých vědomostí i dovedností.

Při studiu navazujícího magisterského oboru na VŠFS získávají studenti, při úspěšném absolvování, titul Ing. Během studia však studenti mohou odděleně studovat i kurzy MBA City University of Seattle a tím pádem získat i titul MBA. Úspěšným absolventům VŠFS udělí titul Ing., uznávaný v celé EU a při splnění povinností studia kurzů MBA v angličtině jim City University of Seattle udělí také mezinárodně platný titul MBA.

Komu je studium určeno?

Global program je koncipován pro studenty VŠFS s výbornou znalostí anglického jazyka, kteří usilují o vedoucí pozice v podnikovém managementu. Obsah studia je zaměřen na osvojení dovedností podporujících vysokou flexibilitu, kreativitu, manažerské kompetence při výběru a prosazování navrhovaných řešení a schopnost efektivní komunikace v mezinárodním prostředí a globalizující se společnosti.

Proč studovat Global program?

  • úspora studijního času se významně projeví i na ceně studia v části MBA
  • získání statutu studenta a člena akademické obce City University of Seattle s přístupem k informačním zdrojům
  • vlastní profil studia na stránkách City University of Seattle využitelný jako reference
  • možnost zapojit se do programu studentské mobility v celé síti City University of Seattle.
  • zdokonalení se v akademické i business angličtině

 

CityU VSFS