section

Global Program M

 

CityU VSFS   

Global Program M je koncipován pro studenty a uchazeče o magisterské/inženýrské studium na VŠFS, kteří chtějí získat konkurenční výhodu na globalizujícím se trhu práce. Jako studenti zažijete část výuky vedenou západním stylem, rozšíříte si své dovednosti a vědomosti, úroveň vaší angličtiny (a zejména obchodní angličtiny) se několikanásobně zvýší.

Global Program M je kombinací akreditovaného navazujícího studia na VŠFS a MBA studijního programu organizovaného ve spolupráci se City University of Seattle. Úspěšný absolvent po zakončení dvouletého studia získá dva tituly. VŠFS uděluje titul Ing./Mgr., City University of Seattle uděluje titul MBA.

VŠFS nabízí Global Program M v následující kombinaci:
Ekonomika a management + MBA se specializací na Global Marketing
Marketingová komunikace + MBA se specializací na Marketing Management

Nezávisle na doporučených kombinacích, další kombinace s magisterskými programy VŠFS jsou možné (pro více informací prosím kontaktujte MBA/BSBA kancelář).

MBA je možné přizpůsobit svým profesním cílům skrze tyto studijní specializace: Global Management, Marketing Management, Finanční Management.

Global Program M je určen studentům s výbornou znalostí anglického jazyka, kteří usilují o vedoucí pozice v podnikovém managementu nebo fungování vlastního podnikání. Obsah studia je zaměřen na rozvoj interpersonálních dovedností, kulturního povědomí, schopnost kritické analýzy, rozhodování, obchodního plánování a inovativního myšlení, používání technologií a otázkám udržitelnosti. Studenti se stanou osobnostmi se schopnostmi analytického myšlení a vedení lidí - dovednostmi nezbytnými v českém i mezinárodním prostředí pro úspěšné vedení oddělení v rámci velké organizace či celé firmy.