section

Školné a poplatky

Ceník poplatků

Poplatek za přihlášení elektronickou formou 300,- Kč*
Poplatek za přihlášení papírovou přihláškou 500,- Kč*
Poplatek za Accuplacer 500,- Kč*
Vstupní poplatek za 1. akademický rok 2 000,- Kč*
Administrativní poplatek za 1. akademický rok 2 000,- Kč*
Administrativní poplatek za 2. a 3. akademický rok 3 000,- Kč*
Registrační poplatek City University of Seattle 75,- USD*
Graduační poplatek (na konci studia) 100,- USD*

 

Global program - školné

obor Business Management and Corporate Finance + BSBA

Denní studium:

107 000,- Kč*

Kombinované studium:  

103 000,- Kč*

obor Marketing Communication + BSBA

Denní studium:

110 000,- Kč*

Kombinované studium:   

106 000,- Kč*

obor Řízení podniku a podnikové finance + BSBA

Denní studium:

89 000,- Kč*

Kombinované studium:  

85 000,- Kč*

obor Marketingová komunikace + BSBA

Denní studium:

92 000,- Kč*

Kombinované studium:  

88 000,- Kč*

 

Školné za akademický rok.

* cena nepodléhá DPH