section

Školné a poplatky

Ceník poplatků

Poplatek za přihlášení elektronickou formou 300,- Kč
Poplatek za přihlášení papírovou přihláškou 500,- Kč
Poplatek za Accuplacer 500,- Kč
Vstupní poplatek za 1. akademický rok 2 000,- Kč
Administrativní poplatek za 1. akademický rok 2 000,- Kč
Administrativní poplatek za 2. a 3. akademický rok 3 000,- Kč
Registrační poplatek City University of Seattle 75,- USD
Graduační poplatek (na konci studia) 100,- USD

 

Global program - školné

obor Economics and Management + BSBA

Denní studium:

107 000,- Kč

Kombinované studium:  

103 000,- Kč

obor Marketing Communication + BSBA

Denní studium:

110 000,- Kč

Kombinované studium:   

106 000,- Kč

obor Ekonomika a management + BSBA

Denní studium:

89 000,- Kč

Kombinované studium:  

85 000,- Kč

obor Marketingová komunikace + BSBA

Denní studium:

92 000,- Kč

Kombinované studium:  

88 000,- Kč

 

Školné za akademický rok.